SPK Sirkuleri

SPK Sirküleri 37 : Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)

SPK Sirküleri 37 : Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/37 YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN...

SPK Sirküleri 36 : Ortakların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)

SPK Sirküleri 36 : Ortakların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/36 ORTAKLIKLARIN ...

SPK Sirküleri 35 : Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)

SPK Sirküleri 35 : Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 28.12.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/35 BİRLEŞME VE BÖLÜNME TEBLİĞİ (II-23.2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 14.07.2013 tarihin...

SPK Sirküleri 34 : Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)

SPK Sirküleri 34 : Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 27.12.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/34 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 30...

SPK Sirküleri 33 : Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)

SPK Sirküleri 33 : Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 25.12.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/33 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 23.01.2008 tarihinde...

SPK Sirküleri 32 : Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)

SPK Sirküleri 32 : Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 24.12.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/31 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanmas...

SPK Sirküleri 31 : Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)

SPK Sirküleri 31 : Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 24.12.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/31 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve A...

SPK Sirküleri 30 :Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna ve Notlandırılmasına İlişkin Tebliğ (VII-128.5)

SPK Sirküleri 30 :Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna ve Notlandırılmasına İlişkin Tebliğ (VII-128.5) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 17.12.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/30 Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Per...

SPK Sirküleri 29 : Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)

SPK Sirküleri 29 : Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 17.12.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/29 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esaslar...

SPK Sirküleri 28 : Pay Tebliği'ne İlişkin İlke Kararı (I28.6 - 40/1331)

SPK Sirküleri 28 : Pay Tebliği'ne İlişkin İlke Kararı (I28.6 - 40/1331) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 16.12.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/28 PAY TEBLİĞİ'NE İLİŞKİN İLKE KARARI (I28.6 - 40/1331) Sermaye Piyasası Kurul...

SPK Sirküleri 27 : Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ (VI-103.1)

SPK Sirküleri 27 : Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ (VI-103.1) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 12.12.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/27 YÖNETİCİLERİN NET ALIM SATIM KAZANÇLARINI İ...

SPK Sirküleri 26 : Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)

SPK Sirküleri 26 : Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 27.11.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/26 Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2) Sermaye Piyasas...

SPK Sirküleri 25 : Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4)

SPK Sirküleri 25 : Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 23.10.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/25 Yabancı Sermaye Piyasası ...

SPK Sirküleri 24:Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3)

SPK Sirküleri 24:Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 09.10.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/24 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (...

Spk Sirküleri 23 : Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği (VII-128.3)

Spk Sirküleri 23 : Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği (VII-128.3) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 10.09.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/23 Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği (VII-128.3) Serma...

Spk Sirküleri 22 : Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 76)

Spk Sirküleri 22 : Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 76) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 02.09.2013 SPK SİRKÜLER ...

Spk Sirküleri 21 : Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.2)

Spk Sirküleri 21 : Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.2) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 02.09.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/21 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-...

Spk Sirküleri 20 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ile Payları İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar

Spk Sirküleri 20 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ile Payları İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 2...

Spk Sirküleri 19 : Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği

Spk Sirküleri 19 : Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 02.08.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/19 Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği 02.08.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlan 6495 sayılı Bazı K...

Spk Sirküleri 18 : Borsalar ve Piyasa İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ile Takas ve Saklama Yönetmeliği

Spk Sirküleri 18 : Borsalar ve Piyasa İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ile Takas ve Saklama Yönetmeliği SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 19.07.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/18 Borsalar ve Piyasa İşletmecileri Hakkında Yönetmelik il...

SPK Sirküleri 17 : Yatırım Hizmetleri (III-37.1) ile Aracı Kurumların Sermaye Yeterliliğinde Değişiklik Yapılmasına (Seri: V, No:134) İlişkin Tebliğler

SPK Sirküleri 17 : Yatırım Hizmetleri (III-37.1) ile Aracı Kurumların Sermaye Yeterliliğinde Değişiklik Yapılmasına (Seri: V, No:134) İlişkin Tebliğler SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 11.07.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/17 Yatırım Hizme...

SPK Sirküleri 16 : Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)

SPK Sirküleri 16 : Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 09.07.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2013/16 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ...

SPK Sirküleri 15 : Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)

SPK Sirküleri 15 : Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 05.07.2014 SPK SİRKÜLER NO : 2013/15 Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.1995 tarih...

SPK Sirküleri 14 : Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi ile İlgili Seri: IV, NO:28 Tebliğ'de Değişiklik

SPK Sirküleri 14 : Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi ile İlgili Seri: IV, NO:28 Tebliğ'de Değişiklik SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 04.07.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/14 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTRİLMESİ...

SPK Sirküleri 13 : Portföy Yönetim Şirketleri (III-55.1) ve Portföy Saklama Hizmetine (III-56.1) İlişkin Tebliğler

SPK Sirküleri 13 : Portföy Yönetim Şirketleri (III-55.1) ve Portföy Saklama Hizmetine (III-56.1) İlişkin Tebliğler SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 02.07.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/13 Portföy Yönetim Şirketleri (III-55.1) ve Po...

SPK Sirküleri 12 : Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 28.06.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/12 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" (Tebliğ) 28....

SPK Sirküleri 11 : Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:X, No:28)

SPK Sirküleri 11 : Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:X, No:28) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 28.06.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/11 Sermaye Piyasasında...

SPK Sirküleri 10 : İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1)

SPK Sirküleri 10 : İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 23.06.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/10 İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı "İzahnam...

SPK Sirküleri 09 : Pay Tebliği (VII-128.1)

SPK Sirküleri 09 : Pay Tebliği (VII-128.1) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 22.06.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/09 Pay Tebliği (VII-128.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun “Pay Tebliği” (VII-128.1) 22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı ...

SPK Sirküleri 08 : Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin EsaslarTebliği (II-14.1)

SPK Sirküleri 08 : Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin EsaslarTebliği (II-14.1) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 13.06.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/08 SERMAYA PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR (II-14...

SPK Sirküleri 07 : Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)

SPK Sirküleri 07 : Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 07.06.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/07 KİRA SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (III-61.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2010 tarihli ve 27539 sayılı...

SPK Sirküleri 06 : Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)

SPK Sirküleri 06 : Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1) SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 07.06.2013 SPK SİRKÜLER NO : 2013/06 BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (II-31.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.01.2009 tarihli ve 27117 sayılı R...

SPK Sirküleri 05: Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 28.05.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

SPK Sirküleri 05: Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 28.05.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 28.05.2013 SPK SİRKÜLER NO : ...

SPK Sirkuleri 04: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”de değişiklik yapan Tebliğ 06.04.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır

SPK Sirkuleri 04: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”de değişiklik yapan Tebliğ 06.04.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır SPK SİRKÜLERİ ...

SPK Sirküleri 03 : Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV, No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 63) Yayımlanmıştır

SPK Sirküleri 03 : Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV, No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 63) Yayımlanmıştır SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 22.02.2013 SPK SİR...

SPK Sirküleri 02 : Payların ilk halka arzı öncesi, payların halka arzından sonra ve halka açık ortaklıkların bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımlarında uyulacak esaslar yayınlanmıştır.

SPK Sirküleri 02 : Payların ilk halka arzı öncesi, payların halka arzından sonra ve halka açık ortaklıkların bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımlarında uyulacak esaslar yayınlanmıştır. SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ: 13/02/2013 SP...

SPK Sirküleri 01 : SPK’ nın 2013/4 sayılı Haftalık Bülteninde; Sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcu hakkında kararlar yayımlanmıştır.

SPK Sirküleri 01 : SPK’ nın 2013/4 sayılı Haftalık Bülteninde; Sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcu hakkında kararlar yayımlanmıştır. SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ: 4 ŞUBAT 2013 SPK SİRKÜLER NO: 2013/01 ...