Teklif Alın

Hakan Hasan ARI

Ünvanlar

Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
Sorumlu Ortak Başdenetçi
Yönetim Kurulu Üyesi

Mesleki Deneyim ve Özellikler

 • 1974-1982 yılları arasında hesap uzmanlığı yapmıştır.
 • 1982 yılında baş hesap uzmanı olmuştur.
 • 1987 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı Danışmanılığı yapmıştır.
 • 1990-1991 yıllarında Hesap Uzmanları Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır.
 • 1992-1997 yıllarında İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.
 • Belçika ve İsviçre’ de Etüd ve incelemelerde bulunmuştur.
 • Türk Vergi Mevzuatı konusunda önemli çalışmalar yapmıştır.
 • 1997 yılından günümüze Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımız Denetim Hizmetleri A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Sorumlu Ortak Başdenetçi’dir.

Eğitim

 • 1973 İstanbul Üniversitesi- Lisans, İktisat Fakültesi

Üye Olunan Mesleki Örgüt ve Kuruluşlar

 • Yeminli Mali Müşavirler Odası
 • Bağımsız Denetim Derneği

Yabancı Dil

Fransızca

Merkez Ofis

Adres

Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. No: 5 Kat: 25-26-28 Sarıyer 34485 - İstanbul

Telefon

444 9 475

E-posta

gym@gureli.com.tr

E-posta

gureliymm@hs02.kep.tr

Diğer Yeminli Mali Müşavir Ortaklarımız

Orhan GÜRELİ

ONURSAL BAŞKANIMIZ
Yeminli Mali Müşavir
Yönetim Kurulu Onursal Başkanı

Devamı

Av. A. Hüsnü GÜRELİ

Yeminli Mali Müşavir
Yönetim Kurulu Başkanı
Eski Baş Hesap Uzmanı
Avukat

Devamı

Hakan Hasan ARI

Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
Sorumlu Ortak Başdenetçi
Yönetim Kurulu Üyesi

Devamı

Dr. M. Özgür GÜNEL

Yeminli Mali Müşavir
Sorumlu Ortak Başdenetçi
Yönetim Kurulu Üyesi

Devamı

Dr. Hakkı DEDE

Yeminli Mali Müşavir
Sorumlu Ortak Başdenetçi
Yönetim Kurulu Üyesi

Devamı

Oktay AKYÜZ

Yeminli Mali Müşavir
Sorumlu Ortak Başdenetçi
Yönetim Kurulu Üyesi

Devamı

Hansın DALBAYRAK

Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı

Devamı

Nihat Yalçın KAYA

Yeminli Mali Müşavir
Eski Gelirler Başkontrolörü

Devamı

Metin ETKİN

Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Ortak Başdenetçi

Yönetim Kurulu Üyesi

Devamı

Birgül DEMİR

Yeminli Mali Müşavir
Sorumlu Ortak Başdenetçi

Devamı

Gülümser TOZAR

Yeminli Mali Müşavir
Sorumlu Ortak Başdenetçi

Devamı

Fatih AYGÖREN

Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
Sorumlu Ortak Başdenetçi

Devamı

Emine GÜNDÜZ

Yeminli Mali Müşavir
Sorumlu Ortak Başdenetçi

Devamı

Yusuf AYDOĞDU

Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Ortak Başdenetçi

Devamı

Tülin EROL

Yeminli Mali Müşavir
Sorumlu Ortak Başdenetçi

Devamı

Erdoğan BAŞARSLAN

Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Ortak Başdenetçi

Devamı

Şevket KARADAŞ

Yeminli Mali Müşavir
Sorumlu Ortak Başdenetçi

Devamı

Talip ŞEN

Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Ortak Başdenetçi

Devamı

A.Tuncel BARUT

Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı

Devamı

Murat TOKMAKKAYA

Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı

Devamı

Mehmet Sabri YÜCE

Yeminli Mali Müşavir

Devamı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.