Teklif Alın

Mehmet Gün Sergisi Sponsorluğu

Mehmet Gün Sergisi Sponsorluğu

Mehmet Gün ‘ün Biyografisi

 • 1956 İstanbul’da doğdu.
 • 1977-83 Viyana Güzel Sanatlar Akademisi, Avusturya
 • 1978 “Gold Füger” ödülü, Viyana Güzel Sanatlar Akademisi, Avusturya
 • 1983-84 İtalya ve Fransa
 • 1986-87 DAAD ile “Berlin Sanatçı Programı”
 • 1990 NewYork
 • 1991 Roma
 • İstanbul ve Berlin’de yaşıyor

Kişisel Bilgiler

 • 1981 Infeld Gallery, Viyana, Avusturya
 • 1981 Atatürk 100. Yıl Sergisi, Viyana, Avusturya
 • 1982 Birleşmiş Milletler Merkezi, Viyana, Avusturya
 • 1982 Urart Galerisi, İstanbul
 • 1983 “Infield Gallery”, Viyana, Avusturya
 • 1984 “Albatione Gallery”, Trieste, İtalya
 • 1984 Spaarkasse Galleries, Salzburg, Avusturya
 • 1985 Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul
 • 1985 Uluslararası Kültür Merkezi, Roma, İtalya
 • 1985 Aquila Müzesi, Aquila, İtalya
 • 1986 “Neve Shalom Sinagog’unda ölenler anısına Sergi”, Maçka Sanat Galerisi, İstanbul
 • 1988 Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul
 • 1989 Gallery Alvore, Porto, Portekiz
 • 1989 Güzel Sanatlar Akademisi, Lizbon
 • 1990 Maçka Sanat Galerisi, İstanbul
 • 1991 Söhering, A.G, Berlin
 • 1992 Aya İrini, İstanbul
 • 1996 “Un Hommage a Heiner Müller”, “Sonambiente Festival für Hören und Sehen “, Akademie der künste, die SFB- Klanggalerie, Berlin

Grup Sergileri

 • 1983 Rudolf Hausner ve Grubu, Wiener Neustadt, Avusturya
 • 1983 Birleşmiş Milletler Merkezi, Viyana
 • 1983 Çağdaş Sanat Sergisi, Bahrein
 • 1984 Güzel Sanatlar Akademisi, Viyana, Avusturya
 • 1984 Urant Galerisi, Ankara
 • 1986 Studio Gallery, Warsaw
 • 1986 I. Uluslararası Avrupa-Asya Bienali, Ankara
 • 1987 19. Uluslararası Resim Festivali, Chateau-Musee, Cannes, Fransa
 • 1987 “Yahşi Baraz Koleksiyon’undan Bir Kesit”, Beymen, Ankara
 • 1987 I. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi, İstanbul
 • 1987 “Türk Resminde Modernleşme Süreci”, Galeri Baraz Organizasyonu, AKM, İstanbul
 • 1987 “Güncel Boyutlarıyla Resim Sanatımız”, Galeri Baraz Organizasyonu, AKM, İstanbul
 • 1988 “Çağdaş Türk Resminden, Yahşi Baraz Koleksiyonu, Yıldız Üniversitesi, İstanbul
 • 1988 Festival de Printemps, Paris, Fransa
 • 1988 Malson de Rennes, Paris, Fransa
 • 1989 “Büyük Sergi”, Galeri Baraz Organizasyonu, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara
 • 1989 “Büyük Sergi”, Galeri Baraz Organizasyonu, Eskişehir Üniversitesi Sergi Salonu, Eskişehir
 • 1989 IGDO Binası, Düsseldorf, Almanya
 • 1989 Akdeniz Ülkeleri Sergisi, Expo-Arte, Bari, İtalya
 • 1989 II. Uluslararası İstanbul Bienali, İstanbul
 • 1990 “Çağdaş Türk Resminden Bir Kesit”, Galeri Baraz Koleksiyonu, Cemal Reşit Rey Sergi Salonu, İstanbul
 • 1990 Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul
 • 1995 V. İstanbul Sanat Fuarı , TÜYAP, İstanbul
 • 1995 “Çağdaş Türk Sanatında Resim ve Kavramsal Eğilimler”, Galeri Baraz Organizasyonu, Koç Üniversitesi, İstanbul
 • 1996 Habitat II., İstanbul
 • 1996 “Çağdaş Türk Ressamları”, Galeri Baraz, İstanbul
 • 1996 “Türk Resminde Ustalar ve Gençler”, Galeri Baraz Organizasyonu, Avusturya Kültür Ofisi, İstanbul
 • 1996 “Çağdaş Türk Resminde Özgün Üsluplar”, Galeri Baraz Organizasyonu, Cemal Reşit Rey Sergi Salonu, İstanbul
 • 1996 “Çağdaş Türk Resmi”, Galeri Baraz Organizasyonu, Lütfü Kırdar Kongre Salonu, İstanbul
 • 1997 “Çağdaş Türk Resminden III”, Galeri Baraz Organizasyonu, Yıldız Üniversitesi, İstanbul
 • 1998 “41. Yıl – 41 Sanatçı – 41 Yapıt”, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • 1998 “Türk Resminde Soyut Eğilimler”, Galeri Baraz Organizasyonu, AKM, İstanbul

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.