Teklif Alın

Güreli Sponsorluğunda TTK ve Borçlar Kanunu Zirvesi Işık Üniversitesinde gerçekleşti

Güreli Sponsorluğunda TTK ve Borçlar Kanunu Zirvesi Işık Üniversitesinde gerçekleşti

Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiye Güneç KIYAK açış konuşmasında; “Ülkelerin ve şirketlerin rekabet güçlerinin artması için, iş hayatında uygulanan kuralların ve kanunların da küresel standartlarla uyumlu olması gerekiyor. 1956 yılından beri yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelere bağlı olarak mevcut ihtiyaçlara karşılamada artık yetersiz. Böyle bir dönemde Türk Ticaret Kanunu içinde yapılan yenilik ve değişimler ülkemiz için önemli bir kilometre taşıdır. Bugün ülkemizde ticari yaşamın kurallarının yeniden ve çağdaş bir yaklaşımla tanımlanması yapılıyor. Üniversitelerin temel iki görevi vardır. Birincisi bilimsel araştırma yaparak teknoloji yaratmak ve ikincisi sektöre ihtiyacı olan niteliklerde eğitimli eleman yetiştirmek. Bugün küreselleşmeye bağlı olarak hızlı bir değişim ve yapılanma içinde olan sektörler farklı donanımlara sahip eğitimli insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla sektörün talebi çok önemli. Ve üniversiteler de programlarını sektörün taleplerine uygun olarak yenilemeli, değiştirmeli ya da yeni programlar oluşturmak durumunda. 1 Temmuzda yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanununda yapılan değişiklikler bu alanda eğitimli insan kaynağı ihtiyacını da beraberinde getirdi. Işık Üniversitesi olarak bizler sektörün bu talebine yönelik olarak öncü adımlar attık. Bu düzenleme ile ortaya çıkacak insan kaynağını desteklemek ve eğitimlerini sağlamak üzere üniversitemizde lisans eğitimi veren “Muhasebe ve Denetim” programı başlattık. Öte yandan İngiltere ve Galler Yeminli Muhasebeciler Birliği (ICAEW) ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (yani UFRS) öğretim ve değerlendirme programı çerçevesinde işbirliği anlaşması imzaladık. Bu işbirliği çerçevesinde sektöre Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) bilgisine ve anlayışına sahip maliyeciler kazandırmak üzere öğrencilerimize sertifika programları sunuyoruz ve bu sertifikalar ICAEW- uluslararası tanınırlığına sahip olacaklar. Bir vakıf üniversitesi olmak bize aynı zamanda topluma katma değer yaratma misyonu da yüklüyor. Bu amaç doğrultusunda bu sempozyumu gerçekleştirdik” diyerek küreselleşme sonunda kanunların ve buna bağlı olarak da programlarını sektörün taleplerine uygun olarak yenilemesi ya da değişmesi durumunda olduğuna değindi.

Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ahmet Hüsnü GÜRELİ, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmasında; Işık Üniversitesi’nin para kazanmak için değil, insan kazanmak ve Türkiye’ye insan yetiştirmek için kurulduğunu ve 75 milyonun sahip olduğu bir üniversite olduğunu, bütün gelirlerin eğitime harcandığını ve bu tür sempozyumlarla da Türkiye’ye hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti.
Sempozyumun ilk oturumu, Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun İş Hayatına Getirdiği Yenilikler temasıyla, Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet KAYTAZ tarafından yönetilmiş ve Yeni Türk Borçlar Kanunu Hazırlama Komisyon Üyesi Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU konuşmacı olmuştur.

Yeni Kanun Bankalarla Mücadeleyi Kolaylaştırdı

Bir bankaya karşı açtığı dokuz yıldan fazla süren davayı kazanmasıyla tanınan Yeni Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Komisyon Üyesi Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU sunumuna Borçlar Kanunu’nun diğer kanunların özellikle de Ticaret Kanunu’nun önünden geldiğini vurgulayarak başladı. Konuşmasında bankalarla mücadele etmenin zor olduğunu ancak yeni kanunda bu konuda tüketiciye önemli avantajlar sağlandığını belirtti.

Yasadaki En Önemli Uygulama Dilin Sadeleştirilmesi

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU; “Kira sözleşmesinden, taksitle alış verişe, banka kredi kartı kartından iş sözleşmelerine kadar geniş bir alanda Borçlar Kanunu geçerli olmaktadır. Yeni yasa ile bu alanlarda olan boşluklar kapatılmış ve çağdaş koşullara uyum sağlanmıştır. Yasada önemli bir uygulama ise dilin sadeleştirilmesi ve herkesin anlayabileceği bir duruma getirilmesi olmuştur. Bazı alanlarda daha adil bir kanun ortaya çıkmıştır. Örneğin tazminat davalarında zarar görenin statüsüne göre belirlenen miktar, artık standart hale gelmiştir. Ayrıca kamuoyunda ortaya çıkan bazı yanlış anlamalar kanun incelenmeden yapılan açıklamalardan kaynaklanmaktadır. Örneğin; “Kiracılar balkonda mangal yapamaz” biçiminde yorumların nerden kaynaklandığı belli değildir. Yine kanunun kefalet sözleşmeleri maddeleri kefalet vereni korumaya yönelik olmasına rağmen kamuoyunda çok farklı yönlere çekilmiştir.“İkinci oturumda, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İş Hayatına Getirdiği Yenilikler, Prof. Dr. Nejat BOZKURT yönetiminde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan İç Ticaret Genel Müdürü İsmail YÜCEL ve Prof. Dr. Cemal İBİŞ’in konuşmaları ile gerçekleşti.

Artık Ticaret Sicil Memuru Diye Bir Unvan Yok Projeyle Her Tüccarın Bir Kimlik Numarası Olacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan İç Ticaret Genel Müdürü İsmail YÜCEL yapmış olduğu konuşmasında, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yasallaştıktan sonra yürürlüğe girme tarihi arasında geçen yaklaşık 1,5 yılın çok yararlı olduğunu, bu süre içerisinde, kamuoyunun eski Türk Ticaret Kanunu’na göre, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun daha bilinir hale geldiğini belirtti. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu kamuoyuna anlatma fırsatı bulduklarını, iş dünyasından gelen taleplerin dikkate alınarak Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinden önce değiştirdiklerini, bu değişiklikle kanunun iş dünyasına uyumlaştırmasını sağladıklarını anlattı. Kanunun hedeflerinde bir değişiklik olmadığını sadece öteleme yapıldığını, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile şirketlerin uluslararası ile birleşmelerini sağladıklarını, yapılan düzenlemeler ile adeta şirket çöplüğü haline dönüşmüş olan sermaye şirketlerinin temizleneceğini de sözlerine ekledi. Esas olanın Ticaret Kanunu olduğunu ve adeta ticaretin anayasası olan ticaret kanununun değiştiğini vergi kanunlarının da ticaret kanunuyla uyumlaştırılması gerektiğini, artık ticaret sicil memuru diye bir unvanın kalmadığı, bunun yerine ticaret sicil müdürünün geldiğini, Merkezi sicil kayıt sistemine (MERSİS) geçildiğini bu suretle elektronik ticaret sicil veri tabanı oluşturulduğunu, TOBB ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile yürüyen projenin sorumlusunun ve sahibinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın olduğunu, Mersin’de deneme uygulamasının yapıldığını ve yakın zamanda Türkiye çapında uygulamanın yaygınlaşacağını belirten İsmail YÜCEL projeyle her tüccarın bir kimlik numarasının olacağını bu suretle elektronik ortamda şirket bilgilerine ulaşmanın mümkün olacağını ve 10-15 dakikada bir şirketi kurabilmenin mümkün olabileceğini, kuruluş, ana sözleşme değişikliği gibi işlemlerin de elektronik ortamda yapılmasının mümkün olabileceği de sözlerine ekledi. YÜCEL, 01 Ekim 2012 tarihinden itibaren, Türkiye’de dünya ölçeğinde bir yenilik yaşanmaya başlandığını, bu yenilikle, hisse senetleri borsada işlem gören şirketler için zorunlu olmak üzere genel kurula elektronik ortamda katılım imkânının getirildiğini, bundan böyle elektronik ortamda genel kurula, elektronik ortamda yönetim kuruluna ve elektronik ortamda ortaklar kuruluna katılımın mümkün hale geldiğini; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek ikincil mevzuatla ilgili çalışmaların 01 Ocak 2013 tarihine kadar yetiştirileceğini; Eski Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan murakıplık sisteminin kaldırılmasıyla, 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle, bağımsız denetimin tüm sermaye şirketlerini kapsadığını ve bu şirketlerin denetimsiz kalamayacağını belirtti.

Prof. Dr. Nejat BOZKURT, Türkiye’de bağımsız denetim yapacak yeterli sayı ve kalitede SMMM ve YMM olduğunu belirttikten sonra sözü, Prof. Dr. Cemal İBİŞ verdi. Prof. Dr. Cemal İBİŞ yaptığı konuşmasında, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerin önünü açtığını, kurumsal yönetimin artık şirketler tarafından anlaşılmaya başlandığını, şirketlerin uluslararasında rekabet edebilmelerinin kurumsal yönetim ilkelerini hayata geçirmeleriyle mümkün olabileceğini, yönetimlerin finansal raporlama, finansal planlama, iç kontrol, iç denetim, bütçeleme, örgütlenme konularını da hayata geçirmelerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Oturum, katılıcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu.

Sempozyuma; iş dünyasının yöneticileri, muhasebe ve finans yetkilileri, SMMM ve YMM’ler, avukatlar, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.