Denetim Sirküleri

Denetim Sirküleri 04: Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporlari

DENETİM SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.12.2018 SİRKÜLER NO : 2018/04 HİZMET KURULUŞUNDAKİ KONTROLLERE İLİŞKİN GÜVENCE RAPORLARI (21.12.2018 tarihli ve 30632(M) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) 21.12.2018 tarih 30632(M) say...

Denetim Sirküleri 03: Tarihi Finansal Bilgilerin Bağimsiz Denetimi veya Sinirli Bağimsiz Denetimi Dişindaki Güvence Denetimleri

DENETİM SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.12.2018 SİRKÜLER NO : 2018/03 TARİHİ FİNANSAL BİLGİLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ VEYA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ DIŞINDAKİ GÜVENCE DENETİMLERİ (21.12.2018 tarihli ve 30632(M) sayılı Resmi Gazetede Yay...

Denetim Sirküleri 02: Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DENETIM SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.09.2018 SİRKÜLER NO : 2018/02 DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILM...

Denetim Sirküleri 01 : Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DENETİM SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.02.2018 SİRKÜLER NO : 2018/01 DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (17.02.2018...