Vergi Sirküleri 68 : Hurdaya Çıkarılacak Araç İçin ÖTV Terkin Uygulaması İle Konutlarda Üretilip Satılacak Enerjiye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 68 : Hurdaya Çıkarılacak Araç İçin ÖTV Terkin Uygulaması İle Konutlarda Üretilip Satılacak Enerjiye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 21.05.2018

SİRKÜLER NO : 2018/68

HURDAYA ÇIKARILACAK ARAÇ İÇİN ÖTV TERKIN UYGULAMASI ILE  KONUTLARDA ÜRETILIP SATILACAK ENERJIYE ILIŞKIN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANMIŞTIR.

 (2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 18/5/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan, 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Hurdaya Çıkarılacak Araçlar İçin En Yüksek 10.000TL ÖTV Terkin Tutarı Uygulanacaktır:

Hatırlanacağı üzere, 7103 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeyle, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, ÖTV Kanunu’na  ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki araçlar için bu araçların  adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’den terkin edilebilme imkanı getirilmişti.

Yayımlanan BKK uyarınca, terkin edilebilecek tutar; 10.000TL’yi aşmamak üzere, araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır:

1.1. ( 87.03 G.T.İ.P.) No.lu Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) için;

Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL)

Terki Edilecek ÖTV Tutarı (TL)

Matrahı 46.000 TL'yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 46.000 TL'yi aşıp 80.000 TL'yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 80.000 TL'yi aşanlar için

3.000

​​​​​​1.2. Diğer araç cinsleri için 10.000 TL olarak, tespit edilmiştir.

2. Konutlarda Üretilip İhtiyaç Fazlası Satılabilecek Yenilenebilir Elektrik Enerjisi için Stopaj Oranı %0 olacaktır: 

Yine hatırlanacağı üzere, 7103 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisindenüretilen yenilenebilir elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden muaf tutulmuştu.

Yayımlanan Karar ile söz konusu muafiyet uygulaması kapsamında, esnaf muafiyetinden faydalananlara ihtiyaç fazlası yenilenebilir elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler için yapılacak gelir vergisi stopajı  oranı %0 olarak belirlenmiştir.

2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş