Vergi Sirküleri 33 : Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Müteahhitin Ve Arsa Sahibinin Teslimleri KDV Kanunu Kapsamında Trampa Sayılmıştır

Vergi Sirküleri 33 : Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Müteahhitin Ve Arsa Sahibinin Teslimleri KDV Kanunu Kapsamında Trampa Sayılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/33
 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE MÜTEAHHİTİN VE ARSA SAHİBİNİN TESLİMLERİ KDV KANUNU KAPSAMINDA TRAMPA SAYILMIŞTIR

(7104 Sayılı Kanun,  06/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) 

7104 sayılı Kanununun 1.maddesiyle; arsa karşılığı konut veya işyeri inşaatında arsa sahibi ve müteahhit arasında gerçekleşen karşılıklı teslimlerin trampa niteliğinde sayılacağı yönündeki tebliğ ve özelgelerle belirlenen vergi idaresinin görüşü yasal hale getirilmiştir.  (KDV Kanunu Md. 2)

Arsa Karşılığı inşaat işlerinde; arsa sahibinin müteahhide devrettiği arsa payı ile müteahhidin arsa sahibine, arsa sahibinde kalan arsa payı üzerinde inşaatını yapıp teslim ettiği konut veya işyeri teslimlerinin trampa niteliğinde karşılıklı teslim sayılacağı düzenlemesi getirilmiştir.

Bu düzenleme ile KDV yönünden arsa sahibinin müteahhide arsanın tamamını devrettiği müteahhidin de arsa sahibine arsa payı dahil konut veya işyeri teslim ettiği yönündeki hukuken ve fiilen gerçek olmayan görüşten yasal olarak vazgeçilmiş müteahhit nezdinde ticari kazanç yönünden tespitinde benimsenen görüşlerle paralellik sağlanmıştır.

Buna göre, arsa sahibi arsanın bir kısmını müteahhide mülkiyetini devretmesi,  müteahhidin arsa sahibinde kalan arsa payı üzerinden konut veya işyeri inşaatı yapıp  (arsa payı hariç) teslim etme şeklinde gerçekleşen inşaat sözleşmeleri KDV yönünden de geçerli hale getirilmiştir.

Müteahhit, arsa payı karşılığı inşaat işinde arsa sahibine teslim edeceği konut veya işyerleri ile ilgili yaptığı harcamaları dikkate alarak genel idare gideri ve genel giderlerden de pay vermek suretiyle Vergi Usul Kanununun 267/2 maddesinde yer alan “Maliyet Bedeli Esasına” göre belirlenen tutar üzerinden arsa sahibine fatura düzenleyecek ve konut veya işyerinin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplayacaktır.

Bu uygulama, 05 Nisan 2018 tarihinden itibaren gerçekleşecek konut veya işyeri teslimleri için geçerli olacaktır.

Müteahhidin, arsa sahibine teslim ettiği konut veya işyerinin (arsa payı dahil) emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanması yönündeki hatalı uygulama kanunun yayımlandığı 05 Nisan 2018 tarihinden itibaren gerçekleşecek teslimler yönünden sona ermiş bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş