Teklif Alın

ÇABA Gala Tiyatro’da Baker Tilly IK Direktörümüz Yosun Güreli

ÇABA Gala Tiyatro’da Baker Tilly IK Direktörümüz Yosun Güreli

ÇABA Derneği tarafından Sokak Çocuklarına katkı için “ÇABA Gala” adlı tiyatro oyunu 14 Mayıs 2012 tarihinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda sahnelendi.

14 Mayıs 2012 Pazartesi günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve sergi Sarayı’nda ÇABA Derneği tarafından Ayvansaray Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlük Binası yapımı için düzenlenen “ÇABA Gala”da, “İffet”, “Kuzey Güney”, “Pis Yedili”, “Pamuk Prenses”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Adını Feriha Koydum”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Bir Kadın Bir Erkek” adlı televizyonun sevilen dizilerinden esinlenerek Gani Müjde ve Tükenmez Kalem ekibi tarafından yazılan skeçlerde pek çok ünlü kişi rol aldı. ” “Pamuk Prenses” ve “Pis Yedili” tiyatro oyunlarında ise Pamuk Prensesi İnsan Kaynakları Direktörümüz Yosun Güreli, “Pis Yedili”de “Furkan” karakterini ise şirketimizin Bağımsız Denetim Bölümünde denetçilik görevini yapan Sinan Güreli canlandırarak sokak çocuklarına katkıda bulunmuşlardır.

“Pamuk Prenses” ve “Pis Yedili” Oyunun videosu

Skeçlerde Yer alan Ünlüler ve oynadıkları karakterler:

İFFET
İffet : Defne Samyeli,Cemil : Barbaros Şansal,Betül : Maya Portakal,Nil : Suna Vidinli,Büyük Nine: Türkan Sabancı,Dilek : Alev Törüner

KUZEY GÜNEY
Kuzey : Abdürrahim Albayrak,Güney : Necmettin Eliyeşil,Doğu : Yasin Ekinci,Batı : Ertuğrul Özkök,Cemre : Burcu Karabacak,Handan : Esra Birol,Sami : Erol Aksoy,Ali : Sedat Birol

PİS YEDİLİ & PAMUK PRENSES
Anlatıcı : Aslı Öymen,Esma Sultan: Monik İpekel,Prens : Dr. Mete Güngör,RTÜK : Tayfun Kahyaoğlu,Pamuk Prenses: Yosun Güreli,Karabiber: Alpin Barut,Cimbom : Zeynep Demirören,Salça : Ezo Sunal,Bayrampaşalı: Kerem Hattat,Trafo : Hezan Özbek,Karbeyaz: Kerem Gürsoylu,Orço : Uğur Batur,Furkan : Sinan Güreli,Canburger: Murat Güloğlu,Zeki : Sinan Baştaş,Dilkopat : Buse Tezcan,Melis : Selin Kozak,Beril : Ekin Çarmıklı,Ayna : Kerem Gürsoylu

MUHTEŞEM YÜZYIL
Süleyman: Cihan Kamer,Pargalı : Dr. Hakan Akıncı,Hürrem : Ayşegül Dinçkök,Valide Sultan: Bilgün Dereli,Hatice Sultan: Aylin Özbay,Mahidevran: Yasemin Kamhi,Mhevr Kalfa: Gülşah Zuhal Mansfield,Nigar Kalfa: Beyza Avcıoğlu,Isabella : Hira Özbek,Daye Hatun: Zeynep Bilgin,Isabella : Çimen Canveren,Malkoçoğlu: Murat Yalçıntaş,Haberci : Ertekin,Haberci askeri: Hıncal Uluç,Sümbül : Mehmet Davran,Cariyeler: İclal Bakkaloğlu,Beyhan Biber,Tuna Öztürk,Nuran Cıngıllıoğlu

ADINI FERİHA KOYDUM
Feriha : İpek Varol,Emir : Ali Ağaoğlu,Rıza Bey : Adnan Kılıç,Zehra : Nesrin İlter,Mehmet : Av. Yalım Canveren,Ünal : Savaş Özbey,Aysun : Şelale Saraç,Hande : Sedef Karamehmet,Dedektif1: Can Beceren,Dedektif2 Yalım Canveren

ÖYLE DE GEÇER ZAMAN
Osman : Uğur Batur,Ali Kaptan: Dr. Serdar Eren,Cemile : Güliz Onursal,Caroline : Işıl Rençber,Hasefe Ana: Jale Çağlar,Berrin : Ebru Danyal,Aylin : Melda Kosif,Mete : Cem Başar

BİR KADIN BİR ERKEK
Mehmet Ali Birand,Cemre Birand

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.