Teklif Alın

Andante Donizetti 2012 Klasik Müzik Ödülleri(21 Mayıs 2012)

Andante Donizetti 2012 Klasik Müzik Ödülleri(21 Mayıs 2012)

Andante Donizetti 2012 Klasik Müzik Ödülleri(21 Mayıs 2012) Yosun Güreli, Koç Müzesi’nde Klasik Batı Müziği ödüllerinden ikisini sahnede sahiplerine verdi

Bu sene 10’uncu kuruluş yıldönümünü kutlayan klasik müzik dergisi Andante Dergisi’nin organizasyonu ile Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, KÜSAV Vakfı’nın destekleri ile düzenlen ‘2012 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri Töreni’, 21 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi’nde sahiplerini buldu.Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Andante Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali’nin konuşmalarıyla başlayan gecede 24 katagoride ödüller verildi.

Baker Tilly Güreli İnsan Kaynakları Direktörümüz Yosun Güreli Çalışma Komitesinde olması nedeniyle derece alanları tebrik ederek,Klasik Batı Müzik Ödüllerinden 2 Katagoride,Yılın Klasik Müzik Etkinliği Turgut Reis D-Marin Uluslararası Klasik Müzik Festivali ödülünü Doğuş Holding Kurumsal İletişim Üyesi Sayın Deniz Bayer Feyzioğlu ve Festival Genel Sanat Yönetmeni Sayın Yücel Canyaran’a ve Yılın Klasik Müzik Albümü-Pelin Halkacı Akın,Metin Ülkücü-Yolculuk/Lila Müzik-Oyan Narin adına Sayın Dilek İçinsel’e ödülleri takdim etti.Ayrıca Baker Tilly Güreli Andante Donizetti 2012 Klasik Müzik Ödülleri Törenine’de sponsor olmuştur.

2012 Donizetti Ödülü Sahipleri

 • Yılın Bestecisi: TURGAY ERDENER
 • Yılın Piyanisti: HÜSEYİN SERMET
 • Yılın Yaylı Çalgılar Yorumcusu: EFE BALTACIGİL
 • Yılın Üflemeli Çalgılar Yorumcusu: GÜLŞEN TATU
 • Yılın Orkestrası: BURSA BÖLGE DEVLET SENFONİ ORKESTRASI
 • Yılın Orkestra Şefi: İBRAHİM YAZICI
 • Yılın Oda Müziği Topluluğu: HEZARFEN ENSEMBLE
 • Yılın Erkek Opera Yorumcusu: BURAK BİLGİLİ
 • Yılın Kadın Opera Yorumcusu: ASUDE KARAYAVUZ
 • Yılın Opera Rejisörü: MEHMET ERGÜVEN
 • Yılın Opera Yapımı : TANNHÄUSER / ANKARA DOB
 • Yılın Erkek Dansçısı: KIVANÇ EKİN
 • Yılın Kadın Dansçısı: DENİZ ZİREK
 • Yılın Bale-Dans Yapımı: GENÇ WERTHER’İN ACILARI / İSTANBUL DOB
 • Yılın Bale-Dans Koreografı: UĞUR SEYREK
 • Yılın Koro/Vokal Topluluğu: BOĞAZİÇİ CAZ KOROSU
 • Yılın Klasik Müzik Etkinliği: TURGUTREİS D-MARİN KLASİK MÜZİK FESTİVALİ
 • Yılın Müzik Eğitimi Kurumu: İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI
 • Yılın Müzik Eğitimcisi: ALPER MÜFETTİŞOĞLU
 • Yılın Genç Müzisyeni (30 Yaş Altı): MERVE KOCABEYLER
 • Yılın Genç Müzisyeni (17 Yaş Altı): DOĞA ALTINOK
 • Yılın Radyo-TV Programı: ALİ PINAR, ERSİN ANTEP – ALLA TURCA / AÇIK RADYO
 • Yılın Müzik Kitabı: YAKUP KIVRAK – DELİLA BUÖRTMEN / MÜZİK EĞİTİMİ YAYINLARI,
 • Yılın Klasik Müzik Albümü: PELİN HALKACI AKIN, METİN ÜLKÜ – YOLCULUK / LİLA MÜZİK
 • Müzik Eğitimciliği Onur Ödülü: İLHAN BARAN
 • Müzik Eğitimciliği Onur Ödülü: KORAL ÇALGAN
 • Yaşam Boyu Başarı Ödülü: SUNA KAN
 • Yılın Klasik Müzik Sanatçısı (Halkoylaması): ASUDE KARAYAVUZ
 • Yılın Klasik Müzik Topluluğu (Halkoylaması): BOĞAZİÇİ CAZ KOROSU
 • Uluslararası Jüri’nin Seçimi / Yılın Müzisyeni: GUSTAVO DUDAMEL

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.