Teklif Alın

Andante Donizetti 2011 Klasik Müzik Ödülleri (16 Mayıs 2011)

Andante Donizetti 2011 Klasik Müzik Ödülleri (16 Mayıs 2011)

Andante klasik müzik dergisinin öncülüğünde düzenlenen ‘‘Donizetti Klasik Müzik Ödülleri 2011‘‘, Rahmi M. Koç Müzesi‘nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Sanat Varlıklarını Koruma ve Tanıtma Vakfı (KÜSAV) ile bu projenin üzerinde 2 yıldır çalışan ve geliştiren Serhan Bali,Monik İpekel, Yosun Güreli, Özlem Cankurtaran, Yasemin Çetin, Çiğdem Hitay,  Ahu Ünalp’in oluşturduğu Tören Düzenleme Kurulu’nun katkılarıyla düzenlenen törende 25 dalda ödül verildi.

Ayrıca Baker Tilly Güreli İK Direktörümüz Yosun Güreli ve Monik İpekel tarafından Borusan Kültür Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli’ye ‘’Yılın Klasik Müzik Albümü’’ ödülü verildi.

Gecede, Devlet sanatçısı piyanist İdil Biret‘e ‘‘Yaşam boyu başarı ödülü‘‘ verildi. Şan eğitimcisi Güzin Gürel ve keman eğitimcisi Hazar Alapınar ise ‘‘Müzik eğitimcisi özel ödülü‘‘nün sahibi oldu.

Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Andante dergisi genel yayın yönetmeni Ferhan Bali‘nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Baker Tilly Güreli İK Direktörümüz Yosun Güreli’nin yoğun çabalarıyla Ödül Töreni’ne ‘’Dimes,Baker Tilly Güreli ve Step Halıcılık sponsor olmuştur.

Ödül kategorileri ve kazananlar şöyle:

 • Yılın bestecisi-Özkan Manav
 • Yılın piyanisti- Gülsin Onay
 • Yılın yaylı çalgılar yorumcusu-Atilla Albeniz
 • Yılın üflemeli çalgılar yorumcusu-Cem Aktora
 • Yılın orkestrası-Bilkent Senfoni Orkestrası
 • Yılın orkestra şefi-Gürel Aykal
 • Yılın oda müziği topluluğu-İstanbul Klarnet Korosu
 • Yılın erkek opera yorumcusu-Ünüşan Kuloğlu
 • Yılın kadın opera yorumcu-Burcu Uyar
 • Yılın opera rejisörü-Aytaç Manizade
 • Yılın opera yapımcısı-Rusalka/Antalya Devlet Opera ve Balesi
 • Yılın erkek dansçısı-Melih Mertel
 • Yılın kadın dansçısı-Aslı Çilek Kayasu
 • Yılın bale yapımı- Çağrı/ Mersin ve Samsun devlet opera ve baleleri
 • Yılın dans yapımı-Opello/ İzmir Devlet Opera ve Balesi
 • Yılın bale dans koreografı-Mehmet Balkan
 • Yılın koro vokal topluluğu-TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu
 • Yılın klasik müzik etkinliği-Cihat Aşkın ve küçük arkadaşları ile Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall konserleri
 • Yılın müzik eğitimi kurumu-Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
 • Yılın müzik eğitimcisi-Gülnara Aziz
 • Yılın çıkış yapan genç müzisyeni (30 yaş altı) Dorukhan Doruk
 • Yılın çıkış yapan genç müzisyeni (17 yaş altı) Berfin Aksu
 • Yılın radyo televizyon programı-Arkadaşım Müzik/TRT 3 Radyosu
 • Yılın müzik kitabı-Emre Aracı/ Naum Tiyatrosu (Yapı Kredi Yayınları)
 • Yılın klasik müzik albümü-Borusan İstanbul Flarmoni Orkestrası/Onyx (Şef: Sascha Goetzel)
 • Yaşam boyu başarı ödülü-İdil Biret
 • Müzik eğitimciliği onur ödülü-Hazar Alapınar ve Güzin Gürel
 • Yılın klasik müzik sanatçısı (halk oylaması) Tuncay Kurdoğlu
 • Yılın klasik müzik topluluğu (halk oylaması) Bilkent Sutrio.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.