Vergi Sirküleri 97 : Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı İle 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa İlişkin Yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmıştır.

Vergi Sirküleri 97 : Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı İle 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa İlişkin Yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.09.2018

SİRKÜLER NO : 2018/97

YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANI KARARI İLE 4691 SAYILI TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGELERİ KANUNUNA ILIŞKIN YAYIMLANMIŞ BAKANLAR KURULU KARARINDA DEĞIŞIKLIK YAPILMIŞTIR

(54 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31/08/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararda yer alan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na ilişkin bazı kararlarda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre patente eşdeğer belge kabul edilen belgeler listesinde yer alan “tasarım belgesi” ifadesi değiştirilerek “ar-ge faaliyetleri neticesinde alınan tasarım  belgesi” olarak ifade edilmiştir.  Ayrıca ilgili BKK nın 5inci fıkrasında belirtilen  ilgili mevzuat kapsamında aranan şartları haiz tasarım faaliyetlerinden doğan gayrimaddi haklardan elde edilen kazançlar ististisna kapsamından çıkarılmıştır.  Bu değişiklerin yürürlük tarihi, Kararın yayımı tarihinden sonra bölgede başlatılacak projelerden elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 31/8/2018 tarihi; Kararın yayımı tarihinden önce başlatılmış projelerde ise 30/6/2021 tarihinden sonra elde edilecek kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihi olan 31/8/2018 tarihidir.

2. 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararın 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan tasarım ibaresi metinden çıkarılarak, istisnadan yararlanılacak gayrimaddi haklardan elde edilen kazanç hesabının dışına çıkarılmıştır. Bu değişikliğin yürürlük tarihi, Kararın yayımı tarihinden sonra bölgede başlatılacak projelerden elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 31/8/2018 tarihi; Kararın yayımı tarihinden önce başlatılmış projelerde ise 30/6/2021 tarihinden sonra elde edilecek kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihi olan 31/8/2018 tarihidir.

3. b2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararın 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenerek istisnanın başlayacağı süre ve döneme ilişkin açıklık getirilmiştir.

“(6) Mükellefler, kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil ve kayıt için yetkili kuruma başvurulmuş olması kaydıyla, bu kazançları doğuran işlemlerin gerçekleştiği vergilendirme döneminden başlayarak istisnadan yararlanabilirler”

Bu madde 31/8/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

54 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş