Vergi Sirküleri 94 : 7143 Sayılı Kanuna ilişkin 4 No’lu Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 94 : 7143 Sayılı Kanuna ilişkin 4 No’lu Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.09.2018

SİRKÜLER NO : 2018/94
 

7143 SAYILI KANUNA ILIŞKIN 4 NO’LU TEBLIĞ YAYIMLANMIŞTIR

(7143 Sayılı Kanun 3 Seri No’lu Tebliğde değişiklik yapan 4 No’lu Tebliğ, 18/08/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile 7143 sayılı Kanun 3 No’lu tebliğde değişiklik yapılarak  varlık barışına ilişkin aşağıdaki konularda açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalar kısaca şöyledir:

1. Yayımlanan Tebliğ ile Varlıklık barışı uygulaması çerçevesinde, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmadığı belirtilmiştir.

2. Tebliğ ile Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek bu fıkra hükmünden yararlanılabileceği belirtilmiştir Ayrıca, gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurtdışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirim veya beyana konu edilmesi halinde bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak, bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.

7143 Sayılı Kanun 3 Seri No’lu Tebliğde değişiklik yapan 4 No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş