Vergi Sirküleri 80 : Hurdaya Ayrılan Araçlara İlişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 80 : Hurdaya Ayrılan Araçlara İlişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 11.06.2018

SİRKÜLER NO : 2018/80

HURDAYA AYRILAN ARAÇLARA ILIŞKIN  MOTORLU TAŞITLAR VERGISI  TEBLİĞI YAYIMLANMIŞTIR

(Motorlu Taşıtlar Vergisi 50 Seri No’lu Tebliğ, 11/6/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere,  7103 sayılı Kanunun 88 inci maddesiyle yapılan düzenlemeyle;

-7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “31/12/2018” ibareleri “31/12/2019” şeklinde değiştirilerek taşıtların hurdaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresinin bir yıl uzatılacağı,

- Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan ve 1997 model veya daha eski taşıtların doğrudan ya da ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi halinde de madde ile düzenlenen hükümlerden yararlanılacağı

hüküm altına alınmış bulunmaktaydı.

Yapılan bu yasal düzenlemelere göre; 1997 model veya daha eski taşıtların 31/12/2019 tarihine kadar il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine ve MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilmesi halinde, 31/12/2019 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezalarının terkin edileceği düzenlenmiştir.

Tebliğde 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasında Kullanılacak Belgeler, Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Süre Uzatımı, 1997 Model veya Daha Eski Olan Taşıtların İhraç Edilmesi durumları, Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler, İhracatçılar Tarafından Yapılacak İşlemler, Tescil Kuruluşları Tarafından Yapılacak İşlemler gibi konular ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Tebliğ, yayım tarihi olan 11/6/2018  tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 50 Seri No’lu Tebliğ’e  ulaşmak için tıklayınız 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş