Vergi Sirküleri 79 : Hurda Araç İndirimine İlişkin Tebliğler Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 79 : Hurda Araç İndirimine İlişkin Tebliğler Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 11.06.2018

SİRKÜLER NO : 2018/79

HURDA ARAÇ İNDİRİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Genel Tebliği,11/06/2018 tarihinde yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere,  27/3/2018 tarihinde yayımlanan 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi  uygulanması imkanı getirilmişti. Yayımlanan tebliğ  ile ÖTV hurda indirimine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Hurda İndiriminden Yararlanılabilecek Araçlar:

Söz konusu hurda indirimi kapsamına Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin;

-8701.20 G.T.İ.P. numarasında yer alan yarı römorkler için çekiciler,

-87.02 G.T.İ.P. numarasında yer alan sürücü dâhil on veya daha fazla kişi taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler,

-87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon vb. araçlar,

-87.04 G.T.İ.P. numarasında yer alan eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up, kamyonet, kamyon vb. araçlar

girmektedir.   

Bu araçlardan, 16 ve daha büyük yaşta olanların, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılması halinde, aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında düzenlemeden yararlanılabilir.

2. Yeni Araç Alımında Terkin Edilecek ÖTV Tutarı:

18/5/2018 tarihinde yayımlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, madde kapsamında ihraç edilecek veya hurdaya çıkartılacak araçla aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı,

a) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak aşağıdaki tablodaki gibi,

Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL)

Terkin Edilecek

ÖTV Tutarı (TL)

Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için

3.000

 

b) Diğer araç cinsleri için 10.000 TL olarak,

tespit edilmiştir.

Buna göre, yeni araç alımında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden; otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak anılan Kararnamede belirlenen tutarlar, bunların dışında kalan kamyon, kamyonet, tır çekicileri, van, panelvan, minibüs, otobüs gibi araçlar için ise özel tüketim vergisi matrahına bakılmaksızın 10.000 TL, terkin edilir.

3. Madde Hükmünden Yararlanma Süresi:

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27/3/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine (bu tarihler dâhil) kadar kayıt ve tescili silinerek doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçlar yerine 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı yapılacak araçlar için tahakkuk eden özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulunca belirlenen kısmı terkin edilebilecektir.

Tebliğde ayrıca İhraç edilen araç yerine yeni araç alımına ilişkin usul ve esaslar; araçların hurdaya çıkarılmada yapılacak işlemler, madde kapsamında yeni araç alımında yapılacak işlemler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Tebliğ, yayım tarihi olan 11/6/2018  tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ’e  ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş