Vergi Sirküleri 59 : Akaryakıt Fiyatlarındaki Artısa Göre OTV Tutarlarının Düşürülmesine İliskin Karar Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 59 : Akaryakıt Fiyatlarındaki Artısa Göre OTV Tutarlarının Düşürülmesine İliskin Karar Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 17.05.2018

SİRKÜLER NO : 2018/59

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞA GÖRE ÖTV TUTARLARININ DÜŞÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR

(2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,  17/05/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ekindeki listede yer alan malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, Karar tarihinden itibaren

(17/5/2018), uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda,söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, 17/5/2018 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacaktır.

Böylece yayımlanan BKK’na  ilişkin listede yer alan malların fiyat ve/veya kur dalgalanmalarından etkilenmemesi amaçlanmaktadır.

Karar, yayım tarihi olan 17/5/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Karar Kapsamındaki Listede yer alan Mallar  aşağıdaki gibidir:

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan

2710.12.45.00.13

(içindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (EI0)

2710.12.45.00.18

(içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Diğerleri

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

2710.12.49.00.18

(içindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,00l'i geçmeyenler) Motorin

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

Propan

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

Bütan

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar) Propan

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar) Bütan

2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na  ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.