Vergi Sirküleri 58 : ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 58 : ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 14.05.2018

SİRKÜLER NO : 2018/58

ÖTV (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

(ÖTV II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No’lu Tebliğ,  12/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Bilindiği üzere, ÖTV (II) Sayılı Liste kayıt ve tescile tabi çeşitli motorlu araçlara ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Yayımlanan 4 No’lu Tebliğ ile ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde (UGT) yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. UGT’nin ”İhraç kayıtlı Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini” başlıklı  II/Ç/4 bölününde yapılan değişiklikle;  İhraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçıların ek süre talepleri ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık tarafından Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.6) bölümünde yapılan açıklamalara göre değerlendirileceği belirlenmiştir.

Yine aynı şekilde UGT’nin  “İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde İhracatın Süresinde Gerçekleşmemesi” başlıklı   II/Ç/5  bölümünde de yukarıdaki belirtilen esaslara göre ek süre verileceği belirlenmiştir.

Tebliğdeki bu  değişiklik, 27/3/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 12/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. UGT’NİN  “II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” Kısmının başlığı “II- İSTİSNALAR, VERGİ İNDİRİMİ VE VERGİNİN İADESİ” şeklinde değiştirilmiş, aynı Kısma başlığıyla “F- BAZI TAŞITLARIN İMALİNDE KULLANILAN (IV) SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR İÇİN ÖDENEN ÖTV’NİN İADESİ”  bölümü eklenmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 9/A maddesinde, bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre, otomobil imalatçısı  tarafından taşıtın imalat aşamasında kullanılan hoparlör için alış belgelerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin iade edilmesi mümkün olacaktır.

Tebliğin ilgili bölümünde, iadesi talep edilecek tutar ve iade talep süreleri , iade talebinde aranacak belgeler gibi konularda ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Bu madde de açıklanan değişiklik, 1/4/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 12/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ÖTV II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş