Vergi Sirküleri 57 : KDV İstisnası Ve Yükseltilmiş Amortisman Oranı Uygulanacak İmalat Sanayinde Kullanılan Makina ve Teçhizat Listesi Belirlenmiştir.

Vergi Sirküleri 57 : KDV İstisnası Ve Yükseltilmiş Amortisman Oranı Uygulanacak İmalat Sanayinde Kullanılan Makina ve Teçhizat Listesi Belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 07.05.2018

SİRKÜLER NO : 2018/57
 

KDV İSTİSNASI VE YÜKSELTİLMİŞ AMORTİSMAN ORANI UYGULANACAK İMALAT SANAYİNDE KULLANILAN MAKİNA VE TEÇHİZAT LİSTESİ BELİRLENMİŞTİR

(2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,  07/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere 27/3/2018 Tarihinde yayımlanan 7103 Sayılı kanun ile sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere alınacak makine ve teçhizatlara  faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle daha fazla amortisman hesaplanabilmesi imkanı getirilmişti. Ayrıca yine bu makine ve teçhizatlar için KDV istisnasıgetirilmiş ve bu imkanların uygulanabileceği makine ve teçhizat listesinin belirlenmesi yetkisi BKK’na verilmişti.

Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bu imkanlardan makina ve teçhizat listesi belirlenmiş olup ektedir.

Düzenleme kapsamına alınan makina ve teçhizat listesine ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu imkanlardan yararlanabilmek için   listede yer alan makina ve teçhizatın yeni olması gerekmekte olup kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları buuygulama kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı 7/5/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş