Vergi Sirküleri 55 : Konut Teslimlerinde KDV Oranı Ve Tapu Harcı Düşürülmüştür.

Vergi Sirküleri 55 : Konut Teslimlerinde KDV Oranı Ve Tapu Harcı Düşürülmüştür.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 07.05.2018

SİRKÜLER NO                : 2018/55

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANI VE TAPU HARCI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

(2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,  07/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan  Bakanlar Kurulu Kararı ile, KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmıştır.

Buna değişikliğe göre, yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) 1.000 Türk Lirası ile 2.000 bin Türk Lirası (2.000 Türk Lirası dahil) arasında olan konutların tesliminde %8, (bu oran düzenleme öncesi %18 idi)

b) 2.000 Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde %18,

KDV oranı uygulanacaktır.

Bu değişikliğe göre, %18 KDV oranına tabi (a) bendindeki konutların 31 Ekim 2018 tarihine kadar teslimlerinde %8 KDV oranı uygulanacaktır.

Ayrıca 492 sayılı Harçlar  Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, 31 Ekim 2018 tarihine kadar konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” e düşürülmüştür.

Söz konusu Bakanlar kurulu Kararı 7/5/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.