Vergi Sirküleri 53 : Konfeksiyon Sektöründe Ortaya Çıkan Kırpıntıların Teslimi KDV’den İstisna Edilmiştir.

Vergi Sirküleri 53 : Konfeksiyon Sektöründe Ortaya Çıkan Kırpıntıların Teslimi KDV’den İstisna Edilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 11.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/53

KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE ORTAYA ÇIKAN KIRPINTILARIN TESLİMİ KDV’DEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR

Mevcut uygulamada metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV Kanunu’nun 17/4-g maddesi gereği vergiden istisna edilmiştir. 7104 sayılı yasa ile bu sayılanlara  konfeksiyon kırıntıları da ilave  edilmiş  bulunmaktadır.

Konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan, aynen veya onarılmak suretiyle kullanılması mümkün olmayan kırpıntıların teslimi 1.6. 2018 tarihinden itibaren KDV’den  istisna  edilmektedir. Tıpkı Kanunda sayılan hurda ve atıklarda olduğu gibi  kırpıntılara  tekabül eden ve öncesinde yüklenilen KDV’ler ise indirimden çıkarılarak teslimin gerçekleştiği dönemde  düzeltilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş