Vergi Sirküleri 50 : Değersiz Alacak ve KDV İndirimi

Vergi Sirküleri 50 : Değersiz Alacak ve KDV İndirimi

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 10.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/50

DEĞERSİZ ALACAK VE KDV İNDİRİMİ

7104 Sayılı Yasa ile KDV Kanununun 29/4. maddesinde değişiklik yapılmış; Vergi Usul Kanunu’nun ( VUK ) 322. maddesine göre değersiz alacaklara ilişkin hesaplanan ve satıcı tarafından beyan edilen KDV’nin, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması imkanı getirilmiştir.

Ancak VUK’un 323. maddesi kapsamında şüpheli alacaklar karşılığı ayrılmak suretiyle daha önce gider hesaplarına dahil edilmiş KDV mevcut ise; bu tutar, değersiz alacağın KDV’ sinin indirim konusu yapılacağı dönemde gelir hesaplarına dahil edilecektir.

Diğer taraftan satıcı nezdinde değersiz alacak haline gelen bu alacağın KDV si satıcıya ödenmemiş olması halinde, alıcı (borçlu) nezdinde indirim KDV olarak dikkate alınamayacaktır (KDV Kanunu Madde: 30/2).

Uygulama 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş