Vergi Sirküleri 49: KDV İndiriminde “ Takvim Yılı Sartı ” Değistirilmiştir.

Vergi Sirküleri 49: KDV İndiriminde “ Takvim Yılı Sartı ” Değistirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 10.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/49

KDV İNDİRİMİNDE “ TAKVİM YILI ŞARTI ” DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

KDV Kanunu’nun 29/3. maddesi gereği; KDV’de indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

Ancak KDV’nin indirime konu edilebilmesi için işlemin gerçekleştiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kayıt yapılması kuralı, 7104 sayılı Yasa ile değiştirilmiş ve takvim yılını takip eden yılın sonu olarak yeniden belirlenmiştir.

Böylece vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılında indirilemeyen KDV takip eden yılda kanuni defterlere kaydedilmesi durumunda da indirim konusu yapılabilecektir. Bu düzenleme 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş