Vergi Sirküleri 43 : İşletme Hesabı Esasında Vergilendirilenler İle Serbest Meslek Erbabı İçin Gelir Vergisi ve KDV’de Yeni Rejim: “ Hasılat Esaslı Vergilendirme ”

Vergi Sirküleri 43 : İşletme Hesabı Esasında Vergilendirilenler İle Serbest Meslek Erbabı İçin Gelir Vergisi ve KDV’de Yeni Rejim: “ Hasılat Esaslı Vergilendirme ”

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/43

İŞLETME HESABI ESASINDA VERGİLENDİRİLENLER İLE SERBEST MESLEK ERBABI İÇİN GELİR VERGİSİ  VE KDV’DE YENİ REJİM:

“ HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME ”

7104 sayılı torba yasa ile KDV Kanunu’nun 38. Maddesi yeniden düzenlenmiş;

- ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile

- mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenler

için KDV ve Gelir Vergisinde tercih etmeleri halinde 1.1.2019 tarihinden itibaren mevcut sisteme alternatif yeni vergileme rejimi öngörülmüştür. Ancak hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamayacaklardır.

Bu düzenleme Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları geçerli olacaktır. Buna göre kapsama girenlerden tercih edenler vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (KDV dâhil)  bedel üzerinden, %18 genel oranı geçmemek üzere, Bakanlar Kurulunca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen ORAN uygulanmak suretiyle hesapladıkları KDV’yi, indirilecek KDV ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek ödeyeceklerdir.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen KDV ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri KDV’yi işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV’yi gelir olarak dikkate alacaklardır.

Diğer taraftan Bakanlar Kurulu Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri Vergi Usul Kanununun 178. maddesine göre ikinci sınıf tüccarlar için geçerli olan haddin iki katına kadar olanları, hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya yetkili kılınmıştır.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş