Vergi Sirküleri 42 : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyette Bulunanlar İçin KDV İndirimi

Vergi Sirküleri 42 : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyette Bulunanlar İçin KDV İndirimi

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/42

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE İHTİSAS TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN KDV İNDİRİMİ

KDV Kanunu’nun Geçici 20. Maddesi gereği; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

7104 sayılı torba yasa ile 1.1.2019 tarihinden geçerli olmak üzere bilgisayar OYUN YAZILIMLARI da sayılanlara dahil edilmiş ve KDV’den istisna edilmiştir.

Öte yandan, istisna edilen bu teslim ve hizmetlere  ilişkin yüklenilen KDV'nin indirime konu edilmesi ise Kanunun 30/a maddesine göre mümkün bulunmamakta olup yüklenilen bu verginin işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ancak 7104 sayılı yasa ile Kanunun bu geçici maddesine yapılan ekleme ile KDV’den istisna edilen bu  teslim ve hizmetler için yüklenilen KDV’ler indirime  tabi tutulacak ve gider-maliyet yazılmayacaktır. KDV indirimi 1.1.2019 tarihinden  itibaren yapılan işlemlere uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş