Vergi Sirküleri 40 : 2019 Yılında İmalatçı İhracatçılar İçin Götürü KDV İadesi Sistemi

Vergi Sirküleri 40 : 2019 Yılında İmalatçı İhracatçılar İçin Götürü KDV İadesi Sistemi

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/40

2019 YILINDA İMALATÇI İHRACATÇILAR İÇİN GÖTÜRÜ KDV İADESİ SİSTEMİ

7104 sayılı torba yasa ile ihracat işlemlerinde KDV iadesi yöntemi farklılaştırılmaktadır. Mevcut sistemde KDV ihracatçıların diğer KDV mükelleflerinden hiçbir farklılığı bulunmamaktadır. İhraç  edilen malın bünyesine giren ve ihracatçı tarafından yüklenilen vergi ihracatçıya nakden yada mahsuben iade edilmektedir. İade olunan KDV İhraç edilen mal için  ihracatçının yüklendiği KDV tutarı ile sınırlıdır. Örneğin ihraç edilen mal 100 lira ise ve ihracatçı bu malı üretip ihraç etmek için tüm masrafları için 14 lira KDV yüklenmişse iade alabileceği KDV de en çok 14 liradır.

KDV Kanunu’nun 32. Maddesinde yapılan değişikle Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiş ve farklı sektörlerde faaliyette bulunan ihracatçılar için farklı oranlarda  götürü KDV iade si öngörülmüştür. Örneğin  konfeksiyon sektörü için Maliye Bakanlığı %10 oranını öngörmüşse, ihracat tutarının %10’u ihracatçıya hemen iade edilebilecektir.

1. Bu iade sistemi sadece imalatçı ihracatçılar için geçerli olup aracılı ihracat yada  imalatçı olmayan ihracatçılar için geçerli değildir.

2. Farklı sektörler için farklı oranlar tespit edilecektir.

  Verilen yetki aynen aşağıdaki gibidir:

“ Maliye Bakanlığı imalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırmaya yetkilidir.”

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş