Vergi Sirküleri 38 : Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde KDV İstisnası

Vergi Sirküleri 38 : Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde KDV İstisnası

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/38

YABANCILARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE KDV İSTİSNASI

(7104 Sayılı Kanun,  06/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) 

7104 Sayılı Yasa ile KDV Kanunu’nun 13. Maddesine (l) bendi eklenmiştir. Böylece Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu GERÇEK KİŞİLERE, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen;

- koruyucu hekimlik,

- teşhis,

- tedavi  

- rehabilitasyon

hizmetleri 01.06.2018 tarihinden itibaren KDV’den istisna edilmiştir.  Diğer taraftan yukarıda sayılan hizmetlerle birlikte yabancı uyruklulara sağlanan konaklama, ulaşım, yemek gibi diğer her türlü teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil edilmeyecektir.

Diğer taraftan sözkonusu düzenleme tam istisna olduğundan bu hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV ise iadeye konu edilebilecektir.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş