Vergi Sirküleri 37 : Bağışta Bulunacaklara Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde Kdv İstisnası

Vergi Sirküleri 37 : Bağışta Bulunacaklara Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde Kdv İstisnası

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/37

BAĞIŞTA BULUNACAKLARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI

(7104 Sayılı Kanun,  06/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) 

7104 Sayılı Yasa ile KDV Kanunu’nun 13. Maddesine (k) bendi eklenmiştir. Böylece Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan;

  • okul,
  • sağlık tesisi,
  • öğrenci yurdu (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak diğer yöreler için 100 yatak kapasitesinden az olmamak koşuluyla),
  • çocuk yuvası ve yetiştirme yurdu,
  • huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi,
  • ibadethaneler ( sadece mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olanlar),
  • yaygın din eğitimi verilen tesisler ( sadece Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi olanlar),
  • Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının

İNŞASI dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir. Dikkat edileceği üzere istisna sadece tesislerin inşası ile sınırlıdır.

Diğer taraftan sözkonusu düzenleme tam istisna olduğundan bağışçılara yapılan bu teslim ve hizmetlernedeniyle satıcılar tarafından yüklenilen KDV ise iadeye konu edilebilecektir.

Sözkonusu düzenleme 01.06.2018 tarihinden itibaren yapılacak teslim ve hizmetlere uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş