Vergi Sirküleri 23 : Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borç Yapılandırmasına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 23 : Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borç Yapılandırmasına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 26.03.2018

SİRKÜLER NO : 2018/23

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇ YAPILANDIRMASINA İLİŞKİN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

 (Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Sıra No’lu Tebliğ,  23/03/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Hatırlanacağı üzere 24/02/2018 Tarihinde yayımlanan  2018/11284 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (AATUHK) 48/A maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden düzenlemeler yapılmıştı. Yapılan düzenlemeler ile “Çok zor durum” halinin tespitinde kullanılacak kriterler mükellef gruplarına göre ayrı ayrı yeniden belirlenmiş, bu belirlenen kriterlere göre “çok zor durum derecesi”  dikkate alınarak tecil süresi ve faizi farklı uygulanır hal almıştı. İlgili BKK, 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti.

İlgili BKK’da alınan kararlara ilişkin yayımlanan Tahsilat Tebliği ile konuya ilişkin olarak örneklerle açıklamalarda bulunulmuştur.  Buna göre Kararda ve Tebliğ de açıklanan likidite ve kaldıraç analiz tablolarına göre  borçlunun ayrı ayrı dereceleri tespit edilir. Tespit edilen dereceler toplanarak “çok zor durum derecesi” bulunur. Vergiye uyumlu mükelleflerin borçları, Kararda hesaplaması açıklanan "çok zor durumu derecesine" göre 6 aydan  60 aya kadar  tecil edilebilir ve 0,006 ile 0,09 tecil faiz oranı (TFO) uygulanabilir.  

Buna göre Tecil süresi ve Faiz Oranı Belirleme aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olacaktır:

23

Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Sıra No’lu Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş