Vergi Sirküleri 18 : Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 18 : Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 26.02.2018

SİRKÜLER NO : 2018/18
 

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANMIŞTIR

 (2018/11284 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 24/02/2018 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır)

Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (AATUHK) 48/A maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeler ile “Çok zor durum” halinin tespitinde kullanılacak kriterler mükellef gruplarına göre ayrı ayrı yeniden belirlenmiştir.

Buna göre  bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılacaktır:

Nakit Oranı :

Hazır Değerler + Menkul Kıymetler

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Likidite Oranı:

Dönen Varlıklar – Stoklar

 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Kaldıraç Oranı:

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Toplam Varlıklar

 

Mükelleflerin Kararda açıklanan likidite ve kaldıraç analiz tablolarına göre ayrı ayrı dereceleri tespit edilir. Tespit edilen dereceler toplanarak “çok zor durum derecesi” bulunur.

Vergiye uyumlu mükelleflerin borçları, Kararda hesaplaması açıklanan "çok zor durumu derecesine" göre 6 aydan  60 aya kadar  tecil edilebilir ve 0,006 ile 0,09 tecil faiz oranı uygulanabilir.  

Bu Karar, 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere 24/2/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2018/11284 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş