Vergi Sirküleri 122 : ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 122 : ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 28.12.2018

SİRKÜLER NO : 2018/122

ÖTV (I) SAYILI LISTE UYGULAMA GENEL TEBLIĞINDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

 (ÖTV (I)  Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No’lu Tebliğ, 28/12/2018 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıştır).

Yayımlanan 4 No’lu Tebliğ ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1.  Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bölümünün (A/2.) alt bölümü birinci paragrafında yer alan “(2)” ibaresi “(3)” şeklinde değiştirilerek, bu madde de atıfta bulunulan ibare güncellenmiştir.

2.  Yine aynı Tebliğin “III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK” başlıklı bölümünde yer alan “ teminatsız hava yakıtı alımı sertifikası almak isteyen mükelleflere ilişkin açıklamaların yapıldığı  (B/7.1.1.1.) alt bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

“Diğer taraftan, EPDK’dan rafinerici/dağıtıcı/ihrakiye teslim lisansını müracaat tarihinden önceki en az son bir takvim yılı itibarıyla haiz olan ve depolama tank kapasitesi 250.000 m³ ve üzerindeki havalimanlarında faaliyette bulunan mükellefler, bu bölümde ilgili vergi dairesine verilmesi gerektiği belirtilen teminat tutarını %100 artırımlı vermeleri ve diğer müracaat şartlarını da taşımaları koşuluyla sertifika talep edebilir.”

Tebliğ, 28/12/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

ÖTV (I)  Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş