Vergi Sirküleri 118 : Yurtdısında Bulunan Bazı Varlıklar için 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Varlık Barışına iliskin Süreler 6 Ay Uzatılmıştır.

Vergi Sirküleri 118 : Yurtdısında Bulunan Bazı Varlıklar için 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Varlık Barışına iliskin Süreler 6 Ay Uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 01.12.2018

SİRKÜLER NO : 2018/118

YURTDIŞINDA BULUNAN BAZI VARLIKLAR İÇİN 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GETİRİLEN VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN SÜRELER 6 AY UZATILMIŞTIR

 (405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30/11/2018 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıştır).

Yayımlanan Karar ile  7143 Sayılı Kanun kapsamında (10 uncu maddesinin 13üncü fıkrasının a,b,c ve e bendlerinde yer alana) yurt dışında bulunan bazı varlıklar için getirilen af düzenlemesine ilişkin süreler, bu sürelerin bitiminden itibaren 6 ay uzatılmıştır. Buna göre yeni süreler aşağıdaki gibi olmuştur:

1. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu fıkradaki hükümler çerçevesinde, 31/05/2019 tarihine kadar (eski süre 30/11/2018 idi) Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

2. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 30/06/2019 tarihine kadar  (eski süre 31/12/2018 idi) vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler.

3. Bu  düzenleme kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu fıkranın yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/05/2019 tarihine kadar (eski süre 30/11/2018 idi) kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu fıkra hükümlerinden yararlanılır.

4. Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/05/2019 tarihine kadar (eski süre 30/11/2018 idi) vergi dairelerine beyan edilir. Beyan edilen sözkonusu varlıklar, 31/05/2019 tarihine kadar (eski süre 30/11/2018 idi), dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, sözkonusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi,  30/06/2019 tarihine kadar  (eski süre 31/12/2018 idi) ödenir.

 405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş