Vergi Sirküleri 114 : Elektrik Enerjisi Üretim Yatirimlarindaki Teşvikte Degişiklik Yapan Karar ve Teblig Yayimlanmiştir.

Vergi Sirküleri 114 : Elektrik Enerjisi Üretim Yatirimlarindaki Teşvikte Degişiklik Yapan Karar ve Teblig Yayimlanmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 09.11.2018

SİRKÜLER NO : 2018/114


ELEKTRIK ENERJISI ÜRETIM YATIRIMLARINDAKI TEŞVIKTE  DEĞIŞIKLIK YAPAN KARAR VE TEBLIĞ YAYIMLANMIŞTIR

(323 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2018/4 No’lu Tebliğ,  9/11/2018 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı eki ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair 2012/3305 sayılı Kararın 24 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.  Yapılan değişikle; genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesinin yeminli mali müşavir raporu ile yapılması sağlanmış ve tamamlanma vizesinden sonra teşvikli makine ve teçhizatın satışını serbest olduğu belirtilmiştir. Yayımlanan karar da teşvik belge süresinin uzatımına ilişkin işlemler ile uygulamanın başlangıç tarihleri ayrıca belirtilmiştir.

Söz konusu Karara ilişkin olarak Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin2012/1 No’lu Tebliğde Değişiklik Yapan  2018/4 No’lu Tebliğ de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından  aynı gün yayımlanmıştır.  Tebliğde;  genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin EK-11’de yer alan “Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”nu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

323 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2018/4 No’lu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş