Vergi Sirküleri 11 :Fatih Projesi Ve Ön Ödemeli Haberleşme Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler İçeren Özel İletişim Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 11 :Fatih Projesi Ve Ön Ödemeli Haberleşme Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler İçeren Özel İletişim Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.01.2018

SİRKÜLER NO : 2018/11
 

FATİH PROJESİ VE ÖN ÖDEMELİ HABERLEŞME HİZMETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

(Özel İletişim Vergisi 16 Seri No’lu  Genel Tebliği, 31/12/2017 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

Bilindiği üzere 5/12/2017 tarihinde yapılan yasal düzenleme ile  5/12/2017 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Millî Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında yapılan elektronik haberleşme hizmeti alımlarında uygulanmak üzere;

- Proje bileşenleri için belirlenen internet kullanımlarına mahsus olan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile proje bileşenlerine ilişkin verilen elektronik haberleşme hizmetlerinin ÖİV  Kanunun 39 uncu maddesine göre alınan ÖİV'den müstesna olduğu,

- Bu kapsamda verilen elektronik haberleşme hizmetleri nedeniyle yüklenilen vergilerin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirileceği,

- İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edileceği,

- Maliye Bakanlığının istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu,

hükme bağlanmıştı.

Yayımlanan Tebliğde  ÖİV istisna uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Yayımlanan Tebliğde  ayrıca, Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetlerinde uygulanmaya başlayan  Özel Matrah Şekline ilişkin açıklamalar yapılmış ve  uygulama örneği verilmiştir.

Özel İletişim Vergisi 16 Seri No’lu  Genel Tebliği’ne  ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş