Vergi Sirküleri 102: ÖTV Oranlarının Belirlenmesinde Kullanılan Otomobil Fiyat Ölçütleri Yeniden Belirlenmiştir.

Vergi Sirküleri 102: ÖTV Oranlarının Belirlenmesinde Kullanılan Otomobil Fiyat Ölçütleri Yeniden Belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 24.09.2018

SİRKÜLER NO : 2018/102
 

ÖTV ORANLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OTOMOBİL FİYAT ÖLÇÜTLERİ YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

(4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında 132 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 24/09/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere, 2016/9542 sayılı BKK ile yapılan değişiklikle binek otomobillerin ÖTV oranları, otomobil fiyatı (taşıt değeri) da dikkate alınarak belirlenmesi uygulamasına geçilmişti.

Bugün yayımlanan Karar ile ÖTV oranlarının belirlenmesinde dikkate alınan otomobil fiyatları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Karara göre; ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer alanlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir:

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

ESKİ DÜZENLEME

YENİ DÜZENLEME

 

Diğerleri

Diğerleri

 

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

 

Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar

45

Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar

50

Diğerleri

Diğerleri

60

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

 

Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45

Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşıp, 91.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar

50

Diğerleri

Diğerleri

60

Diğerleri

Diğerleri

 

Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100

Diğerleri

Diğerleri

110

Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler

Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler

 

Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100

Diğerleri

Diğerleri

110

Diğerleri

Diğerleri

160

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında 132 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş