Vergi Sirküleri 101: Menkul ve Gayrimenkul Alım-Satım Ve Kiralamaları Türk Lirası Üzerinden Yapılacaktır.

Vergi Sirküleri 101: Menkul ve Gayrimenkul Alım-Satım Ve Kiralamaları Türk Lirası Üzerinden Yapılacaktır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 13.09.2018

SİRKÜLER NO : 2018/101
 

MENKUL VE GAYRİMENKUL ALIM-SATIM VE  KİRALAMALARI TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR 

(32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 13/09/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 4 üncü maddesine yeni bir  bent eklenmiştir.  Yapılan düzenleme uyarınca; Türkiye'de yerleşik kişiler, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacaktır.

Karar yayımı tarihi olan 13/9/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Karara eklenen geçici madde ile yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde döviz cinsinden kararlaştırılmış olan bedellerin taraflarca Türk parası olarak yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara ilişkin yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş