Vergi Sirküleri 09 : İndirimli Oranda KDV İadesi İçin 2018 Yılı Sınırı 11.400-TL Olarak Belirlenmiştir.

Vergi Sirküleri 09 : İndirimli Oranda KDV İadesi İçin 2018 Yılı Sınırı 11.400-TL Olarak Belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.01.2018

SİRKÜLER NO : 2018/09
 

İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İÇİN 2018 YILI SINIRI 11.400-TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR 

(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair 16 Seri No’lu Tebliğ, 31/12/2017 Tarihinde  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının, nakden ya da mahsuben iade edilebileceği hükme bağlanmıştır.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2017 yılında geçerli olan 10.000 TL tutarındaki sınır, 2018 yılı için 11.400 TL olarak uygulanacaktır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair 16 Seri No’lu Tebliğ’e  ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş