Vergi Sirküleri 07 : 2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 07 : 2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2018

SİRKÜLER NO : 2018/07
 

2018 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

TARİFESİ BELİRLENMİŞTİR

( 49  No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 29/12/2017 Tarihinde  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

2017 yılında uygulanan vergi tutarları 2018 yılı için %14,47 oranında artırılmıştır. Buna göre, 1/1/2018 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin MTV  Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümü ve 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler yeniden belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, MTV  Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belirlenmiş olan tarife uygulanır.

 Buna göre Motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin tarifeler aşağıdaki gibidir:

 (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

49  No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş