Vergi Sirküleri 02: Gelir Vergisi Kanunu’na Göre 2018 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim Ve İstisna Tutarları Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 02: Gelir Vergisi Kanunu’na Göre 2018 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim Ve İstisna Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2018

SİRKÜLER NO : 2018/02

 

GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE 2018 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK İNDİRİM VE İSTİSNA TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR

( 302 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 29/12/2017 Tarihinde  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

 

 

Yayımlanan Tebliğ ile 2018 yılı gelirlerine uygulanmak üzere belirlenen indirim ve istisna tutarları özet olarak aşağıda yer aldığı gibidir:

 

1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı:

 

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2017 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 4.400 TL olarak tespit edilmiştir.

 

2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı:

 

Gelir Vergisi Kanununun 23/8 numaralı bendinde yer alan bu istisna tutarı 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 16,00 TL olarak tespit edilmiştir.

 

3. Engellilik İndirimi Tutarları:

 

Gelir Vergisi Kanununun 31.maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 1.000 TL, ikinci derece sakatlar için 530 TL, üçüncü derece sakatlar için 240 TL olarak tespit edilmiştir.

 

4. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı:

 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80.maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 12.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

5. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı:

 

Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 27.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

6. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı:

 

Gelir Vergisi Kanununun 86.maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.800 TL olarak tespit edilmiştir.

 

7. 2017 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı:

 

 

2017 yılı için hesaplana indirim oranı %129,43 olup indirim oranı birden büyüktür. Böylece,  2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75/- (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

 

 

302 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş