Vergi Sirküleri 2014/58 : İndirimli Oranda Kdv İadesi İçin Sınır 2015 Yılı İçin 19.500-TL Olarak Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 2014/58 : İndirimli Oranda Kdv İadesi İçin Sınır 2015 Yılı İçin 19.500-TL Olarak Belirlenmiştir


Vergi Sirküleri 2014/58 : İndirimli Oranda Kdv İadesi İçin Sınır 2015 Yılı İçin 19.500-TL Olarak Belirlenmiştir
VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/58

 

 

İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İÇİN SINIR 2015 YILI İÇİN 19.500-TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR

( 2 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair Tebliğ 30.12.2014 Tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır )

 

Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının, nakden yada mahsuben iade edilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

 

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2014 yılında geçerli olan 17.700 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2014 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 10,11) artırılarak 2015 yılı için 19.500 TL olarak uygulanacaktır.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.