Vergi Sirküleri 2014/54: E-Fatura ve E-Deftere Tabi Mükellef Sayısı Arttırılmaktadır

Vergi Sirküleri 2014/54: E-Fatura ve E-Deftere Tabi Mükellef Sayısı Arttırılmaktadır

VERGİ SİRKÜLERİ 
 
VERGİ SİRKÜLER TARİHİ
: 17.12.2014 
VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/54 
 
E- FATURA VE E-DEFTERE TABİ 
MÜKELLEF SAYISI ARTTIRILMAKTADIR 

421 Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde belirlenen ve aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır: 

a) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, 

b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. 

Halihazırda e-fatura kullanan bu mükellefler 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren e-defter'e de geçmek zorunda olup yevmiye ve kebir defterlerini artık kağıt ortamında değil elektronik ortamda tutacaklardır. 

Maliye Bakanlığı hazırladığı Tebliğ taslağını kamuoyu ile paylaşmış ve yukarıda sıralanan (a) ve (b) grupları ve hadlerinden bağımsız olarak yeni bir kriter belirlemiştir. 

  • 2013 takvim yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan 

tüm mükelleflere 01/01/2016 tarihine kadar e-fatura ve e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmektedir. 

Sözkonusu taslak henüz tebliğ olarak Resmi Gazete'de yayımlanmamıştır. 


Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla, 


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.