Vergi Sirküleri 2014/53: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacak Alacaklarda Süre Uzatımına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Vergi Sirküleri 2014/53: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacak Alacaklarda Süre Uzatımına İlişkin Tebliğ Yayımlandı


Vergi Sirküleri 2014/53: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacak Alacaklarda Süre Uzatımına İlişkin Tebliğ Yayımlandı
VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 11.12.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/53

 

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAK

ALACAKLARDA SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI

 

(Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair 2 Seri Nolu Genel Tebliğ 11/12/2014 Tarih ve 29202 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır)

 

Söz konusu kanun kapsamında yeniden yapılandırılacak alacaklara ilişkin olarak "Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri" 30/11/2014 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 ay uzatılmıştı.

 

Bugün yayımlanan Tebliğde ise bu süre uzatımına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir:

 

Kanunun 73'üncü maddesinden (Bazı alacakların yeniden yapılandırılması)yararlanmak için başvuru süresi 31 Aralık 2014 tarihi bitimine kadar uzatılmış, ilk taksit ödeme süreside (peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olanlar dahil) 2 Şubat 2015 ( 31 Ocak 2015 Tarihi tatile rastlaması nedeniyle)Tarihine uzatılmıştır.
Kanun Hükmünden yararlanmak üzere süre uzatımından önce başvuranlar için de ilk taksit ödeme süresi (peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olanlar dahil) 2 Şubat 2015 Tarihine uzatılmıştır.
Diğer yandan Kanun Hükmünden yararlanmak isteyenlere yönelik olarak "mükellefin beyanı üzerine tahakkuk edecek vergilerin (yıllık gelir veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi) vadesinde ödenme şartına yönelik herhangi bir süre uzatımı sözkonusu değildir. Bu şarta yönelik yükümlülük 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren başlamıştır.

 

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair 2 Seri Nolu Genel Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.