Vergi Sirkuleri 2014/52 : Kıymetli Taşlarda KDV Uygulamasına ilişkin Sirküler Yayımlanmıştır

Vergi Sirkuleri 2014/52 : Kıymetli Taşlarda KDV Uygulamasına ilişkin Sirküler Yayımlanmıştır


Vergi Sirkuleri 2014/52 : Kıymetli Taşlarda KDV Uygulamasına ilişkin Sirküler Yayımlanmıştır
VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ : 05.12.2014
SİRKÜLER NO : 2014/52

 

KIYMETLİ TAŞLARDA KDV UYGULAMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

 

(Kıymetli Taşlarda KDV Uygulamasına ilişkin 67 No'lu KDV Sirküleri Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.)

 

Bilindiği üzere, KDV Kanununun 6552 sayılı Kanunla değişik (17/4-g) maddesi ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV'den istisna tutulmuş, bu işlemler dışındaki ithal ve teslimlerde KDV istisnası 11/9/2014 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

GİB tarafından bu konuya ilişkin olarak yayımlanan Sirküler ile aşağıdaki konulara açıklık getirilmiştir:

 

1. KDV'den İstisna İşlemler:
KDV Kanununun(17/4-g) maddesi uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görecek nitelikteki kıymetli taşların (elmas, pırlanta,
yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci);

 

- Borsada işlem görmek üzere ithali,
- Borsaya teslimi,
- Borsa üyeleri arasında borsa içinde el değiştirmesi,
- İlgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi,
KDV'den istisna olup, bu işlemlerde KDV hesaplanmayacaktır.

 

2. KDV'ye Tabi İşlemler:
Kıymetli taşların;
- Borsaya üye olmayanlar arasında el değiştirmesi,
- Borsa üyeleri tarafından borsaya üye olmayanlara teslimi (İlgili mevzuatına göre borsaya bildirilmesi hali dahil),
- Borsaya üye olmayanlar tarafından borsa üyelerine teslimi,
- Borsa üyeleri veya borsaya üye olmayanlar tarafından nihai tüketiciye teslimi,
- Borsa üyeleri tarafından borsada işlem görmeyecek şekilde ithali,
- Borsaya üye olmayanlar tarafından ithali,
istisna kapsamına girmemektedir. Bu işlemlerde, kıymetli taş bedeli dahil toplam bedel üzerinden (külçe altın ve/veya külçe gümüş bedeli hariç) KDV hesaplanacaktır.

 

3. Özel Matrah Şekli Uygulanacak İşlemler:

Kıymetli taşlarda özel matrah şekli uygulaması; ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla, borsada kayıtlı kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi durumunda uygulanacaktır. Bu durumda KDV matrahı; teslim bedelinden borsada kayıtlı kıymetli taş bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacaktır.

Diğer yandan özel matrah şekli uygulaması, kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi ile sınırlı tutulmuştur. Kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın bu işlem dışındaki ithal, teslim ve el değiştirmelerinde özel matrah şekli uygulanmayacağı açıktır.


67 Nolu KDV Sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.