Vergi Sirküleri 2014/45 : Vergi Borçlarının İlanına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2014/45 : Vergi Borçlarının İlanına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır


Vergi Sirküleri 2014/45 : Vergi Borçlarının İlanına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.09.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/45

 

VERGİ BORÇLULARININ İLANINA İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

 

(440 sıra No.lu Vuk Genel Tebliği 24.09.2014 tarih ve 29129 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

 

Maliye Bakanlığı;

 

ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile
 vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaları

her yıl kamuoyuna açıklamaktadır. Borcu bulunan mükellefler aşağıdaki esaslara göre bu yılda açıklanıp duyurulacaktır. 440 nolu Teblğ'e göre;

 

1- 2014 yılında yapılacak duyuru ve açıklamalar, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 10 Aralık 2014-25 Aralık 2014 tarihleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde ise 25 Aralık 2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

2- Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınacaktır.

 

3-Yapılacak açıklamada, 31/12/2013 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/11/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar ile 01/06/2013-31/05/2014 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacaktır.

 

440 sıra No.lu VUK Genel Tebliğ'ine ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.