Vergi Sirküleri 2014/41 : Kıymetli Taşlarda ÖTV Kaldırlmış KDV Getirilmiştir

Vergi Sirküleri 2014/41 : Kıymetli Taşlarda ÖTV Kaldırlmış KDV Getirilmiştir


Vergi Sirküleri 2014/41 : Kıymetli Taşlarda ÖTV Kaldırlmış KDV Getirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.09.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/40

 

KIYMETLİ TAŞLARDA ÖTV KALDIRILMIŞ KDV GETİRİLMİŞTİR

(6552 Sayılı  İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

6552 Sayılı Torba yasanın 26 ve 116'ncı maddelerinde yapılan düzenlemelerle ile 71.01-71.02-71.03-7104.90.00.00.19 ve 71.05 ile 71.16 G.T.İ.P numarasında yer alan  inci, elmas ve diğer kıymetli ve yarı kıymetli taşlar %20 oranında ÖTV'ye tabi iken IV Sayılı listeden  çıkarılarak ÖTV'siz hale getirilmiştir.

Diğer yandan KDV Kanunu 17/4-g maddesi ile pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia kıymetli taşların hertürlü teslimi KDV'den istisna iken bu kez yapılan değişiklikle söz konusu kıymetli taşların teslimi KDV'ye tabi tutulmuştur. Ancak sözkonusu taşlara ilişkin istisna maddesi daraltılarak sadece  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görmek üzere;

 ithali,
borsaya teslimi
 ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi,

konusunda istisna devam edecektir.

 

Söz konusu yasal düzenleme 11/9/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.