Vergi Sirküleri 2014/40 : 6552 Sayılı Torba Yasa Kapsamında Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesi

Vergi Sirküleri 2014/40 : 6552 Sayılı Torba Yasa Kapsamında Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesi


Vergi Sirküleri 2014/40 : 6552 Sayılı Torba Yasa Kapsamında Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesi

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.09.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/40

6552 SAYILI TORBA YASA KAPSAMINDA KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABININ DÜZELTİLMESİ

(6552 Sayılı  İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

Anılan Torba yasanın 74'üncü maddesinde muhasebe kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan;

Kasa mevcudu,
Ortaklardan alacakların,

Fiili/ gerçek duruma uygun hale getirilmesine olanak sağlanmaktadır.

Buna göre;

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler yasal düzenlemeden yararlanabilecektir.
Kasa ve ortaklar carinin düzeltmesinde 31/12/2013 Tarihli bilanço esas alınacaktır.
Ortaklardan alacaklar işletmenin faaliyet konusu dışında, ödünç verme ve benzer nedenler ile ortaya çıkmış olmalıdır.
İşletmenin ortaklardan alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar netleştirilerek düzeltmeye konu edilecektir.
Düzeltilen tutarlar  vergi dairesine en son 31/12/2014 Tarihine kadar beyan edilecektir.
Düzeltilen ve beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında ilave vergi hesaplanacak ve beyanname verme süresinde ödenecektir.
Düzeltilen ve beyan edilen tutarlar nedeniyle hiçbir şekilde ilave tarhiyat yapılamayacaktır.
%3 oranında ödenen ilave vergiler kurumlar vergisinde gider olarak dikkate alınamayacağı gibi hiçbir vergiden de mahsup edilemeyecektir.

Örnek 1: İşletmenin 31/12/2013 Tarihli bilançosunda kasa mevcudu 1 milyon TL olarak yer almaktadır. Kurum gerçekte bu tutarın 5 bin TL olduğunu tespit etmiştir. Bu durumda kasa mevcudu 5 bin TL ye indirilirken,  995 bin TL kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak dikkate alınacaktır. Bilançosun pasifinde özkaynakları düşüren zarar olarak yer alacaktır.

Söz konusu işletme 995 bin TL içinvergi dairesine bildirimde bulunacak ve üzerinden bulunacak %3 vergiyi ( 29.850 TL)süresinde ödeyecektir.

Örnek 2: İşletmenin 31/12/2013 Tarihli bilançosunda ortağı  A şahsından 1 milyon TL alacağı bulunurken diğer ortağı X A.Ş.'ye ise 800 bin TL borcu bulunmaktadır.İşletme  yasa kapsamında düzeltme yapmak istediğinde (1 milyon TL- 800 bin TL=) 200 bin TL üzerinden 6 bin TL vergi ödeyecektir.

6552 Sayılı Yasaynın ilgili maddesine ulaşmak için tıklayınız./mp-include/uploads/2016/10/vergi-sirkuleri-2014-40.pdf

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.