Vergi Sirküleri 2014/38 : Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girmiştir

Vergi Sirküleri 2014/38 : Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girmiştir


Vergi Sirküleri 2014/38 : Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.09.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/38

 

ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 

(6552 Sayılı  İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

Kamuoyunda Torba yasa olarak adlandırılan 6552 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun ile vergisel bağlamda;

Kesinleşmiş ancak vadesinde ödenmemiş bulunan vergi borçlarının yeniden yapılandırılması ( Kanun madde 73),
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ( Kanun madde 74) ile
Yine kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklar ( Kanun madde 74),

hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Dolayısıyla Kanun geçmişte yaşanılan matrah artırımı, devam eden incelemeler, ihtilaflı vergi tarhiyatları ve buna bağlı yargı aşamasındaki alacaklar ile stok affı konusunda herhangi bir düzenlemeye yer vermemiştir.

Konuya ilişkin açıklamalar izleyen sirkülerlerimizde yer almaktadır.

6552 Sayılı  Yasaya ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.