Vergi Sirküleri 2014/34 : İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümüne İlişkin 34 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2014/34 : İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümüne İlişkin 34 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğ Yayımlanmıştır


Vergi Sirküleri 2014/34 : İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümüne İlişkin 34 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.07.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/34

 

İMALATTA KULLANILAN MALLAR İÇİN ERKEN TEMİNAT ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN 35 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

 (Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair 35 seri nolu ÖTV Genel Tebliği 24.07.2014 tarih ve 29070 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

Söz konusu yayımlanan Tebliğ ile 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğine "16.3.5.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri" alt başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere "16.3.5.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri" alt başlıklı bölüm eklenmiştir.

Eklenen bu bölüm ile imalatta kullanılan mallar için erken teminat çözüm işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır:

 ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri genel olarak bu Tebliğin (16.3.5.1.) ve (16.3.5.2.) bölümlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.

İthal edilen söz konusu malların ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanılması halinde tahakkuk eden ÖTV'lerin, ÖTV iade alacaklarından mahsup edilerek ödenmesinin talep edilmesi de mümkün olacaktır.

Ancak bu taleplere konu olan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri, ÖTV iade alacaklarının vergi incelemesi sonucuna göre kesinleşeceği hallerde, mahsuben ödeme üzerine değil vergi incelemesi sonucuna göre gerçekleştirilecektir.

Bununla birlikte bu Tebliğ ekinde (EK:25) olarak yer alan "Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS)" sahibi mükelleflerin bahse konu teminatlarının %80'inin çözümü işlemleri ÖTV iade alacaklarına ilişkin devam eden vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, kalan %20'sinin çözümü işlemleri ise devam eden vergi incelemesinin sonucuna göre yerine getirilecektir.

Bu kapsamda çözülecek teminat tutarının Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri için 300.000 Türk Lirasını, diğer iller için ise 100.000 Türk Lirasını aşması halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık onayının alınması üzerine teminat çözümü işlemleri yerine getirebilecektir.

Ayrıca Tebliğde  "Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS)" almak isteyen imalatçıların müracaat şartları ile Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıkça yapılacak işlemler de belirlenmiştir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.