Vergi Sirküleri 2014/32 : Elektronik Kayıt Saklama Gereksinime İlişkin Tebliğin Yürürlüğe Girmesi 01.01.2015 Tarihine Ertelenmiştir

Vergi Sirküleri 2014/32 : Elektronik Kayıt Saklama Gereksinime İlişkin Tebliğin Yürürlüğe Girmesi 01.01.2015 Tarihine Ertelenmiştir


Vergi Sirküleri 2014/32 : Elektronik Kayıt Saklama Gereksinime İlişkin Tebliğin Yürürlüğe Girmesi 01.01.2015 Tarihine Ertelenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.06.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/32

ELEKTRONİK KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 01.01.2015 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR


 (436 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 28/06/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanmıştır)

Elektronik kayıt saklama gereksinimlerine ilişkin olarak yayımlanmış olan 431 sıra numaralı VUK genel Tebliği'nin 01.07.2014 olan yürürlük tarihi, 01.01.2015 olarak değiştirilmiş böylece söz konusu tebliğin yürürlüğe geçişi ertelenmiştir.

 

436 nolu VUK  Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.