Vergi Sirküleri 2014/30 : Elektrik Piyasası Kanunu Kapsamındaki Kamulaştırmalara ilişkin açıklamalar içeren Milli Emlak Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2014/30 : Elektrik Piyasası Kanunu Kapsamındaki Kamulaştırmalara ilişkin açıklamalar içeren Milli Emlak Genel Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ
: 09.06.2014
VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/30

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU KAPSAMINDAKİ KAMULAŞTIRMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İÇEREN MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

(364 Seri Nolu Milli Emlak Genel Tebliği 10.06.2014 Tarih ve 29026 Nolu Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

Maliye Bakanlığı Tebliğ düzenlemesi ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun "Kamulaştırma" başlıklı 19 uncu maddesinin; 1, 2 ve 3. Fıkralarında yer alan hükümler çerçevesinde yapılan kamulaştırmalara ilişkin olarak açıklamalar getirmiştir.

Tebliğde özetle aşağıdaki konular hakkında açıklamalar yapılmıştır:

• Elektrik piyasasında üretim faaliyetlerinde bulunan ön lisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri, ön lisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma taleplerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (Kurum) ileteceklerdir. Kamulaştırma talebinde bulunan tüzel kişiler tarafından doğrudan Maliye Bakanlığına veya ilgili valiliklere (defterdarlık) yapılan kamulaştırma taleplerinin, talebin Kuruma yapılması gerektiği bildirilerek değerlendirmeye alınmayacağına ilişkin açıklamalar,
• Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yapılacak kamulaştırma işlemlere ilişkin açıklamalar,
• Hazine taşınmazları dışında kalan ve mülkiyeti kamu kurum veya kuruluşlarına ait olan taşınmazlar hakkında Maliye Bakanlığınca yapılacak devir alma işlemlerine ilişkin açıklamalar,
• Kamulaştırma talebinde bulunan ön lisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinden alınacak taahhütname ve teminatlara ilişkin açıklamalar.

Söz konusu 364 seri nolu Milli Emlak Genel Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız.


Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.