Vergi Sirküleri 2014/24 : Hurda Çıkacak Araçlara Vergi / Ceza Terkinini İçeren Tebliğ Yayımlandı

Vergi Sirküleri 2014/24 : Hurda Çıkacak Araçlara Vergi / Ceza Terkinini İçeren Tebliğ Yayımlandı


Vergi Sirküleri 2014/24 : Hurda Çıkacak Araçlara Vergi / Ceza Terkinini İçeren Tebliğ Yayımlandı

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/24

 HURDA ÇIKACAK ARAÇLARA VERGİ/CEZA TERKİNİNİ İÇEREN TEBLİĞ YAYIMLANDI

(8 Nisan 2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmi Gazete'de 44 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere, 6447 sayılı Kanunla değişik 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun, İstanbul ve Kocaeli İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliği 30 Mart 2014 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır.

Sözkonusu bu 44 Seri No.lu MTV Genel Tebliği düzenlemesi ile  tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin bulunduğu illerde, ilgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1990 ve daha eski taşıt kayıt ve tescilli bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda, taşıtlarını en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar büyükşehir belediyelerinden herhangi birine teslim ederek, Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirmeleri halinde, tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin olarak;

 31 Aralık 2014 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile
gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve
28 Şubat 2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının

terkin edileceği bildirilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.