Vergi Sirküleri 2014/14 : 2013 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 2014/14 : 2013 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 23.01.2014
VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/14

2013 YIL SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR BELİRLENMİŞTİR

(434 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 23 Ocak 2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır )

Bilindiği üzere, borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince yapılacak yıl sonu değerlemelerine esas alınacak kurları, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak Maliye Bakanlığınca tespit edilebilecektir.

Bakanlık her yıl olduğu gibi bu yıl da yetkisini kullanarak,  borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2013 yılı sonu itibariyle  uygulanacak kurları belirlemiştir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2013 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

2013 yılı sonu itibariyle  uygulanacak kurlar aşağıdaki gibidir.

vergi_14_1(1)
vergi_14_2(1)
 

Sözkonusu Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.